حضور کوهنورد شهریاری در اردوی همالیانوردی استان تهران
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار گفت: رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان شهریار در هفدهمین اردوی آموزشی و انتخابی همالیانوردی استان تهران حضور یافت.احمد عبدالوند امروز در گفتوگو با خبرنگار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در غرب استان تهران با اشاره فعالیتهای هیئت کوهنوردی شهرستان شهریار اظهار کرد: هیئت کوهنوردی شهرستان شهریار زیر نظر اداره ورزش و جوانان این شهرستان تاکنون اقدامات بسیار مطلوبی را در آموزش کوهنوردان و صعودهای مختلف انجام داده است.
وی با اشاره به حضور اسمعیل رهگذر، رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان شهریار در اردوی همالیانوردی بیان کرد: اسمعیل رهگذر، رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان شهریار در هفدهمین اردوی آموزشی و انتخابی همالیانوردی استان تهران حضور یافت.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با اشاره به محل برگزاری این اردوها تصریح کرد: هفدهمین اردوی آموزشی و انتخابی هیمالیانوردی استان تهران در منطقه قلل برج و خلنو روستای لالون برگزار شد.
وی در پایان با اشاره به برنامههای صورت گرفته در این اردو متذکر شد: در این اردوی دو روزه شبیهسازی صعودهای بلند با ایجاد دو کمپ و همچنین صعودهای ترکیبی، شبانه، برقراری کمپ در طوفان و هوای نامساعد و نحوه ترمز کردن توسط مربیان فدارسیون کوهنوردی کشور آموزش داده شد.
این اردوها به منظور آمادگی شرکتکنندگان در صعود به قله 7 هزار و 719 متری کنگور در کشور چین برگزار شده است.