اعضای کمیته فنی فدراسیون وزنهبرداری مشخص شدند و در نخستین جلسه این کمیته حسین توکلی گزارشی از تیمهای ملی ارائه کرد.

به گزارش "ورزش سه" از ایسنا، پس از انتخاب علی مرادی به عنوان رییس فدراسیون وزنهبرداری، او کار خود را در فدراسیون آغاز کرد و اعضای کمیته فنی فدراسیون مشخص شدند.

کمیته فنی فدراسیون وزنهبرداری از 11 عضو تشکیل شده که در حال حاضر سجاد انوشیروانی، نصرالله دهنوی، محمدرضا کاظمی نژاد، بابک سلیمی، همایون بسطامی و علی پاکیزه جمع اعضای مشخص شده کمیته هستند و سایر نفرات نیز طی روزهای آینده معرفی میشوند.

در این جلسه محمد نصیری به عنوان مشاور عالی فدراسیون وزنهبرداری انتخاب شد. منوچهر رضاخانی رییس کمیته داوران، مهدی خالقی مدیر روابط بینالملل و رضا عباسپور مدیر روابط عمومی فدراسیون شدند.

همچنین حسین مقامی نیز به عنوان سخنگوی کمیته فنی، نصرالله دهنوی رییس کمیته فنی و کاظمی نژاد نیز به عنوان دبیر کمیته فنی معرفی شدند.

مقامی درباره حضور توکلی در اولین جلسه کمیته فنی فدراسیون بیان کرد: ابتدا جا دارد از حسین توکلی به دلیل زحماتی که در تمام ردههای سنی داشت تشکر کنیم. او در این جلسه گزارشی از تیم جوانان به کمیته فنی ارائه داد و قرار شد طی چند روز آینده که خودش زمان آن را مشخص میکند، تیم جوانان رکوردگیری داشته باشند پس از آن نفرات اصلی اعزامی به مسابقههای جهانی لهستان بر اساس رکوردی که داشتند مشخص شود.

در این جلسه اصلا بحث تغییر سرمربی بزرگسالان مطرح نشد البته خود توکلی پیشنهاد داد که با توجه به برگزاری انتخابات فدراسیون و مشخص شدن رییس، برای ردههای مختلف تیم ملی سرمربی و کادر فنی مشخص شود که هر کدام از آنها به طور مستقل فعالیت خود را آغاز کنند.

مقامی در پاسخ به این پرسش که کمیته فنی در نظر دارد تغییری در سرمربی تیم بزرگسالان ایجاد کند یا خیر گفت: بعد از مسابقههای جهانی جوانان خود توکلی تصمیم میگیرد که در کدام مقطع فعالیت کند. ما برنامههای مربیان دیگر را میگیریم و آن را در کمیته فنی مورد ارزیابی قرار میدهیم زمانی که به جمعبندی رسیدیم مربی انتخاب میشود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته داوران نیز گفت: امروز جلسهی کمیته داوران برگزار و اعضای آن مشخص شدند که برنامههای داوران تدوین شد و یکی از موضوعاتی که در آن جلسه مورد بحث قرار گرفت، تکریم داوران و حقالزحمه دریافتی آنان بود چرا که به نظر میرسد حقالزحمه آنها بر اساس اشل سال 86 بوده و هیچ رشدی نداشته است بنابراین امروز تصمیمگیری کردند که چارت فدراسیون بررسی شود و حقالزحمه داوران بر اساس درجات مختلفی که دارند افزایش داشته باشد. البته ادامه این بحث به جلسه بعدی کمیته داوران موکول شد اما من همین جا اعلام میکنم که حتما حقالزحمه دریافتی داوران نسبت به گذشته اضافه میشود.

مقامی ادامه داد: همچنین بررسیهایی برای اعزام داوران به مسابقههای بینالمللی انجام شود چرا که برای نمونه در المپیک لندن 4 مدال گرفتیم اما یک داور ایرانی حضور نداشت بنابراین مبنایی برای اعزام برون مرزی داوران در نظر گرفته میشود.