لیست نهایی بوکسورهای حاضر در بوکس حرفهای سال 2015 جهان اعلام شد که در این لیست تنها نام احسان روزبهانی از ایران دیده میشود و خبری از دیگر نمایندگان ایران مانند قاسمی پور، محرابی و سپهوندی نیست.

فدراسیون جهانی بوکس آماتور آیبا لیست 80 نفره بوکسورهای حاضر در رقابتهای بوکس حرفهای جهان (APB) را اعلام کرد که در این لیست تنها احسان روزبهانی در وزن 81 – کیلوگرم حضور دارد و خبری از دیگر بوکسورهای ایران مانند امین قاسمی پور، سجاد محرابی و عبدالمجید سپهوندی نیست. این لیست در حالی اعلام شد که مسئولان فدراسیون بوکس پیش از این گفته بودند امین قاسمی پور هم برای بوکس حرفهای پذیرش و کارهای سپهوندی و محرابی هم نهایی شده است.

به گزارش ایسنا، مسابقات بوکس حرفهای 2015 جهان از خرداد ماه در 10 وزن شروع میشود که در هر وزن هشت نفر برتر جهان حضور خواهند داشت.

فدراسیون جهانی بوکس آماتور برای دعوت نفرات جهت حضور در بوکس حرفهای فیلترهای گوناگونی مانند حضور در رنکینگ جهانی، کسب عناوین مختلف و معرفی فدراسیونهای مربوطه را مدنظر دارد و بعد از سپری شدن این مراحل بوکسور مورد نظر را انتخاب میکند.

بوکس حرفهای 2015 حدود 15 روز دیگر آغاز میشود و در هر وزن یک نفر میتواند سهمیه حضور در بازیهای المپیک 2016 ریو را کسب کند. البته روزبهانی به دلیل این که سهمیه المپیک را در سال قبل کسب کرده امسال فقط به عنوان مبارز در مسابقات حاضر است و سهمیه نمیگیرد.