250ميليون ريال رشوه براي آزادي متهمان شيشه اي در شهريار
گروه استان ها-جانشين فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران،از دستگيري دو توزيع کننده شيشه و رد رشوه 250 ميليون ريالي در خادم آباد شهريار خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس،سرهنگ"گلزاري"گفت:در جريان اجراي طرح برخورد با سوداگران مرگ و با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي در خصوص فعاليت يک توزيع کننده شيشه خادم آباد باغستان ،ماموران کلانتري 18 باغستان شهريار بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
جانشين فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود:پس از شناسايي منزل متهم، يک گروه عملياتي از ماموران کلانتري 18 باغستان،با هماهنگي مقام قضايي وارد منزل شده و دو نفر به نام هاي "ک-س" 44ساله و"م-ر"20ساله دستگير شدند و در بازرسي از منزل متهممان، ابزار آلات استعمال شيشه و يک دستگاه هيتربرقي کشف شد و به همراه افراد دستگير شده به کلانتري منتقل شدند.
سرهنگ گلزاري افزود: متهمان دستگير شده براي فرار از دست قانون مبلغ 250 مليون ريال وجه نقد به ماموران انتظامي به عنوان رشوه پيشنهاد کردند که ماموران انتظامي کلانتري18 باغستان،پس از رد رشوه،مبلغ پيشنهادي را صورتجلسه کردند و در اين خصوص پرونده تشکيل و به همراه متهمان به پليس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران ارسال شد.