ازدواج موقت بهانه اي براي اخاذي در شهريار
گروه استان ها-اعضاي باندي که با طعمه قرار دادن يک زن به بهانه اي ازدواج موقت افراد را به داخل منزلي در فردوسيه کشانده و از آنها اخاذي مي کردند توسط پليس آگاهي غرب استان تهران دستگير شدند.
به گزارش پايگاه خبري پليس،سرهنگ" منصور خدادادي "رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي غرب استان تهران با اعلام اين خبر گفت:فردي به پليس آگاهي مراجعه کرده و بيان کرد چند روز پيش خانمي که خود را مطلقه معرفي کرده بود آشنا مي شود و جهت آشنايي بيشتر با انگيزه ازدواج موقت با وي به منزلش درفردوسيه مي رود که پس از ورود به منزل بلافاصله دو مرد وارد منزل شده و وي را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند و از وي فيلمبرداري و اموالش نظير پول ،مدارک را به سرقت مي برند.
سرهنگ خدادادي افزود:ضاربان با تهديد شاکي از طريق تلفن و با شماره هاي متفاوت در قبال عدم انتشار فيلم در فضاي مجازي و پس دادن مدارکش مبلغ 30 ميليون تومان پول نقد درخواست مي کنند.
اين مقام انتظامي گفت:با استفاده از اقدامات فني و پليسي و بررسي دوربين مداربسته محيط اطراف محل وقوع جرم در نهايت سارقان مورد شناسايي قرار گرفتند و طي قرار صوري جهت دريافت مبلغ در خواستي طي يک عمليات ضربتي و غافلگيرانه دستگير شدند.
رئيس پليس آگاهي غرب استان تهران در ادامه گفت:در بازجويي از متهمان ،اعتراف کردندکه بدليل فقر شديد مالي و اعتياد شديد همسرش به مواد مخدر با همدستي برادر و همسر خود از قبل اقدام به طرح و برنامه ريزي نقشه اخاذي مي کرديم و با اغفال شاکي به بهانه ازدواج موقت، وي را به داخل منزل کشانده و از وي اخاذي کرديم.
گفتني است متهمان پس از تشکيل پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شدند.