تنها گروهی كه نمیتوانند از تردمیل استفاده كنند افرادی هستند كه دچار مشكلات استخوانی و مفاصل در پا هستند.

بهدلیل فشاری كه در هنگام دویدن یا پیادهروی به پاها وارد میشود افرادی كه پایشان آسیب دیده است یا مفاصل آنها خشك است، ورم داردیا درد میكند نباید بر روی تردمیل پیادهروی كنند. بنابراین تردمیل برای تمامی افراد دیگر مناسب است.
حتی افرادی كه بیماریهای قلبی دارند نیز میتوانند ازتردمیل استفاده كنند البته قبل از شروع ورزش با تردمیل، حتما باید با پزشكشان درمورد حداكثر شدت دویدن و ضربان قلب مجاز مشورت كنند. تردمیل حتی میتواند برای بازتوانی افرادی كه دچار سكته مغزی و در نتیجه ضعف عضلات شدهاند،مورد استفاده قرار گیرد.

فواید تردمیل
اولین دلیلی كه مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب میكنند، راحتی است. تردمیل به شما اجازه میدهد حتی در هوای برفی و بارانی، خیلی سرد یا خیلی گرم،در زمان طوفان و تاریكی،بدوید. با تردمیل دیگر درترافیك سنگین شهری وقتتان را برای رسیدن به باشگاه ورزشی هدر نمیدهید.
میتوانیددر هر زمانی از روز، چه صبحزود و چه آخر شب ورزش كنید. دلیل دیگری كه بهخصوص برای خانمها اهمیت دارد، ایمنی است زیرا با حوادث غیرمترقبه خارج از خانه، مواجه نمیشوند.
هنگامیكه روی تردمیل ورزش میكنید، میتوانید همزمان تلویزیون تماشاكنید، تلفنی با دوستانتان صحبت كنید و یا به موسیقی دلخواهتان گوش دهید.
دلیل دیگری كه افراد تردمیل را ترجیح میدهند این است كه بدون آمادهسازی زیاد قبلی میتوانند در هر زمان از روز كه دوست داشتند با تردمیل پیادهروی كنند و یا بدوند. همچنین برای افرادی كه ترجیح میدهند در خلوت خانهشان و بهدور از هیاهوی بیرون ورزش كنند، تردمیل یك انتخاب ایدهآل است.
امروزه،تردمیلهای مدرن، برنامههای پیادهروی و دویدن متنوعی را با استفاده از تغییر دادن شیب و تغییر دادن سرعت دستگاه، ایجاد میكنند تا یك ورزش موثر انجام داده باشید و به تناسب اندام برسید. تردمیلهای مدرن،با استفاده از كنترل ضربان قلب شما بهصورت مداوم، به شما اجازه میدهند تا ورزش خود را به یك ورزش علمی وموثر تبدیل كنید. یك عملكرد ویژه این تردمیلها این است كه با توجه به میزان ضربان قلب شما سرعت خود را كموزیاد میكنند تا به سیستم قلب و عروق شما فشار زیادی واردنشود. همچنین صفحه تردمیل از جنسی است كه برخلاف آسفالت و موزاییك از آسیبهای وارده به پا جلوگیری میكند.
یکی از مشکلات و خطرهایی که در کار با تردمیل وجود دارد، آسیب عضلات اندام تحتانی به ویژه در ناحیه ران و پشت ران و ساق پاست. این موضوع نیز به علت کار کشیدن زیاد از این گروه از عضلات در هنگام کار با تردمیل است چون در هنگام کار با تردمیل، مسافت پیموده شده از نظر ظاهری مخفی میماند.

مضرات تردمیل
از جمله آسیبهای ورزشیای که در کار با تردمیل بروز مییابد، آسیب زانو است. نقطهای از بدن که بیشترین بار و وزن بدن را تحمل میکند، زانوهاست و وقتی در مدت زمان طولانی، فشار مداومی به آن وارد شود یا در مدت زمان کم، فشار زیادی بر آن تحمیل شود، دچار تغییرات شبیه آرتروز میشود، یعنی غضروف آن ساییده میشود و درد و مشکلات دامنه حرکتی مفصل به وجود میآید، یعنی زانو به سختی باز و بسته میشود.
یکی از مشکلات و خطرهایی که در کار با تردمیل وجود دارد، آسیب عضلات اندام تحتانی به ویژه در ناحیه ران و پشت ران و ساق پاست. این موضوع نیز به علت کار کشیدن زیاد از این گروه از عضلات در هنگام کار با تردمیل است چون در هنگام کار با تردمیل، مسافت پیموده شده از نظر ظاهری مخفی میماند (اگرچه به صورت دیجیتالی نمایش داده میشود)، به همین علت میزان شدت ورزش و مسافت پیموده شده، کمتر از حد واقعی تخمین زده میشود. با شدت بیشتر ورزش، فرد بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرد.
از خطرهای تردمیل میتوانیم به استفاده از انواع شیبدار آن اشاره کنیم. کسانی که از انواع شیبدار آن به صورت نامناسبی استفاده میکنند، هم به آسیب مفاصلی چون زانو، مفصل لگن و مچ پا دامن میزنند و هم به طور ناخودآگاه شدت ورزش را بیشتر میکنند و خود را در صورت وجود عوامل خطر بیماریهای قلبی، در معرض ابتلا به اینگونه بیماریها قرار میدهند.

تردمیل
کسانی که به استفاده از تردمیل عادت ندارند و مبتدی و تازهکارند یا به علل گوناگون، به انواع سرگیجه و نداشتن تعادل دچارند، در هنگام کار با تردمیل، ممکن است از روی دستگاه سقوط کنند و دچار عوارض ثانویه شوند چون افراد میتوانند تعادل خود را در هنگام پیادهروی حفظ کنند اما نمیتوانند روی تسمه تردمیل که دایم در حال حرکت است، به حفظ تعادل خود بپردازند و این موضوع خطر بروز آسیب را افزایش میدهد.
کسانی که با تردمیل کار میکنند، به علت اینکه در فضای بیرون از منزل و فضای آزاد نیستند، ناخودآگاه مراقب رطوبت و گرما و میزان تعریق خود نیستند و این موضوع ممکن است موجب بروز شوک گرمایی یا افت فشار خون شود و افتادن ناگهانی فرد روی دستگاه یا روی زمین موجب بروز آسیب او میشود. دمای اتاق هم باید برای حرکت روی تردمیل مناسب باشد چون اگر فضای اتاق از لحاظ میزان اکسیژن فقیر باشد، فرد دچار حملات قلبی خواهد شد و در آخر لباس فرد هم باید لباس مناسبی باشد چون در غیراین صورت تهویه پوستی درست انجام نمیگیرد.
کاربرد کورکورانه تردمیل خستگی منفی میآورد که یا به دلزدگی و کنار گذاشتن تردمیل ختم میشود (که اتفاقا این اشباع شدن زودهنگام، موضوع شایعی است) یا به یک صدمه بدنی بهخصوص در کمر و پاها. اگرجابهجایی قدم روی تردمیل با حرکت تسمه آن ناهماهنگ باشد در زانوی فرد شوک ایجاد میشود.
در ضمن، هنگامی که شیب یا سرعت تردمیل مناسب نباشد، ممکن است با فشار بر دستگاه قلبی عروقی، موجب بروز عوارض قلبی مانند اختلال خونرسانی به قلب و حتی سکته قلبی شود که این عوارض، کم مشاهده نمیشود. همچنین سرعت زیاد نامناسب با وضعیت آمادگی جسمانی فرد استفاده کننده، موجب زمین خوردن و یا بدتر شدن وضعیت بیماری قلبی او میشود.
میتوانیددر هر زمانی از روز، چه صبحزود و چه آخر شب ورزش كنید. دلیل دیگری كه بهخصوص برای خانمها اهمیت دارد، ایمنی است زیرا با حوادث غیرمترقبه خارج از خانه، مواجه نمیشوند.

مشکل دستگیرهها
یکی از بزرگترین مشکلات استفاده کنندگان تردمیل این است که هنگام دویدن یا راه رفتن دستگیرهها را نگه میدارند. گرفتن دستگیرهها مشکلات زیادی را برای ورزشکار ایجاد میکند. برخی از این مشکلات شامل این موارد هستند:
* موجب کاهش شدت ورزش میشود، در نتیجه کالری کمتری سوزانده میشود و منافع ورزش هوازی کاهش مییابد.
* حالت و وضعیت طبیعی بدن را به هم میریز د .
*خطر کشیدگی عضلات را افزایش مید هد .
* هماهنگی و تعادل را کاهش میدهد .
*حس عمقی عصبی را کاهش مید هد . این حس، توانایی احساس موقعیت بدن و تثبیت آن در فضای اطراف است.