درد در ناحیۀ گردن و شانهها در بین افراد، خصوصاً کسانی که با کامپیوتر کار میکنند، بسیار رایجاست.


این وضعیت، یعنی قرار گرفتن در مقابل صفحه نمایش، در حالی که دستتان روی صفحه کلید قرار دارد، باعث کشیدگی و در نتیجه بروز در در گردن و کتفها میشود. حالا شما و این 4 تمرین برای خلاص شدن از این دردها!تمرینهایی برای مقابله با درد گردن و شانهها


وزنهها را بین 2 تا 10 کیلوگرم انتخاب کنید.

با وزنههای سبک تر شروع کرده، و به تدریج که تمرینها برایتان راحت تر شدند، سنگین ترشان کنید.

هر تمرین را در یک سری 10 تایی انجام دهید؛ سپس هر سری را 3 بار تکرار کنید، یعنی هر تمرین را مجموعاً 30 بار انجام دهید!

این حرکتها را 3 بار در هفته تمرین کنید.تمرین شماره1

بایستید، پشتتان باید صاف باشد، پاها را اندکی خم کرده، باسن و عضلات شکمیتان را منقبض کنید. در حالی که بازوهایتان، در امتداد بدن به حالت کشیده قرار دارند، وزنههای 2 تا 5 کیلوگرمی را بردارید. آرنجها را تا کتفتان بالا بیاورید، در این مرحله دستها در سطح سینه قرار دارند. در حالی که حرکت را تحت کنترل دارید، به آهستگی دستتان را پایین بیاورید.تمرین شماره 2

همان وضعیت تمرین قبل با همان وزنهها را داشته باشید، وزنهها را تا شانهها اما این بار از پهلو بالا بیاورید. توجه! در این مرحله بازوها باید اندکی خم باشند. همان طور که حرکت در بالا رفتن، آهسته است، پایین آمدنش هم باید به آهستگی انجام گیرد.تمرین شماره 3

باز هم همان وضعیت قبل اما با وزنه هایی سنگین تر (8 تا 12 کیلوگرمی). گردن و چانهتان را رها کنید، شانهها را به آهستگی بالا ببرید. سپس فوراً شانهها را شل کنید.تمرین شماره 4

چهار دست و پا قرار بگیرید، عضلات شکمیتان را منقبض کنید تا پشتتان خم نشود. یک وزنه (6 کیلوگرمی) در یک دست بگیرید و آرنجتان را به عقب بکشید، در اینجا دست باید تا موقعیت سینه بالا بیاید. به همان روش تمرین قبل، این تمرین را هم به آهستگی انجام دهید و با کنترل حرکت خود را رها کنید. سپس برای بازوی دیگر هم، همین تمرین را انجام دهید.