طبق تحقيقات انجام شده روي مردان بالاي 60 سال، انجام فعاليتهاي ورزشي براي پيشگيري از ابتلا به پوکي استخوان کافي است.

بررسيها نشان داده است که مصرف مکمل کلسيم و ويتامين d احتمال ابتلا به پوکي استخوان در مردان را کاهش نميدهد. طبق تحقيقات پژوهشگران دانشگاه ملبورن استراليا بهترين راه براي پيشگيري از ابتلا به پوکي استخوان در مردان ورزش است.

پژوهشگران 180 مرد 59 تا 70 سال را به مدت 18 ماه زير نظر گرفتند و به يک گروه يکگرم در روز مکمل کلسيم، يک گروه 800 واحد بينالملل روزانه ويتامين d و به يک گروه برنامه ورزشي دادند. به گفته پژوهشگران مصرف مکمل و قرص بدون ورزش هيچ تاثيري در پيشگيري از پوکي استخوان ندارد. مردان به اندازه کافي کلسيم و ويتامين d دريافت ميکنند و ورزش بهترين روش براي پيشگيري از ابتلا به پوکي استخوان است.

پوکي استخوان يا استئوپروز، عبارت از حالتيست که در اثر تخريب بافت استخواني، توده‏اي استخوان کاهش يافته سرانجام به شکستگي استخوان منجر مي‏شود (تعداد و اندازه‏ي تيغه‏ هاي استخواني بافت استخواني کاهش مي‏ يابد).در زنان پوکي استخوان چهار برابر مردان ديده مي‏شود. در سالهاي بعد از يائسگي، مخصوصاً در سالهاي اول، معمولاً قدرت استخوان با سرعت زيادي کاهش مي‏يابد .

سپس اين سرعت کم مي‏شود ولي روند پوکي استخوان ادامه مي‏يابد. زنان، مخصوصاً آنها که بيشتر از 60سال دارند بيشترين مبتلايان به پوکي استخوان‏ اند.در مردان با افزايش سن، کاهش ناگهاني و عمده‏ ي هورمونهاي جنسي، چنان که در زنان اتفاق مي‏ افتد، پيش نمي‏ آيد. کاهش تراکم وقدرت استخوان در آنها خيلي آهسته‏ تر اتفاق مي‏افتد.