همایش (( ایمنی موادغذایی )) باهدف نحوه استفاده بهینه از مواد غذائی در شهرستان شهریار برگزارشد .
خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان شهریار ، اموربانوان اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهریار باهمکاری شبکه بهداشت درمان وانجمن بسیج هنرمندان همزمان با گرامیداشت هفته سلامت درمورخه نهم اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری همایش (( ایمنی موادغذایی )) ویژه بانوان نمود. بنا بر همین گزارش این مراسم ازساعت یازده با قرائت آیاتی ازکلام اله مجید وپخش سرود پر افتخار جمهوری اسلامی آغاز ودرادامه خانم محمد ابراهیم کارشناس تغذیه درارتباط با استفاده بهینه از مواد غذایی برای سلامت اعضای خانواده جهت حاضرین درهمایش به ارائه توضیحات مفیدی پرداخت . درادامه این همایش باطرح سوال ازسوی کارشناس تغذیه درخصوص مباحث جلسه وارائه پاسخ صحیح توسط بانوان شرکت کننده درهمایش هدیه فرهنگی اعطاء گردید . شایان ذگر می باشد رحمتی مسئول اموربانوان اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهریار اظهار امیدواری کرد باتوجه به استقبال بانوان ازاین همایش درآینده نزدیک اقدام به برگزاری همایشهایی درارتباط با ارتقاء آ گاهی بانوان درسایر زمینه های حوزه سلامت خواهیم بود . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]