شهریار در سی و سه دوره مجلس : بخش اول : مجلس شورای ملی حوزه نمایندگی شامل « شهریار ، ساوجبلاغ ومرکزیت آن با کردان بوده » و شامل یک نماینده بوده است . اسامی نمایندگان : دوره اول و دوم : شهریار در مجلس نماینده ای نداشت دوره سوم : میرزا قاسم خان تبریزی (صور اسرافیل ) یکی از مشروطه خواهان دوره چهارم : سیدمحمدصادق طباطبایی؛ یکی از مشروطه خواهان (با۶۷۵۶رای) دوره پنجم تا چهاردهم : یدالله خان دهستانی (دورهچهاردهم با ۱۲۹۱۳رای) دوره پانزدهم تا هفدهم : بهاء الدین کهبد( با۱۰۴۷۸رای) و(۶۷۵۴رای) دوره هیجدهم : سید جوادحمزوی دوره نوزدهم وبیستم : مهندس عبدالعلی دهستانی(با۱۱۳۹۶رای) دوره بیست ویکم وبیست ودوم : زین العابدین ارسنجانی(با ۱۶۷۷۱رای) دوره بیست وسوم : کل آرا ( ۵۴۰۵۳ رأى بوده است ) . عباس زاهدى و محمد بدرخانی و امیر عباس جهانى . دوره بیست وچهارم : (کل آرا ۷۸۵۶۳رای بوده است ) عباس اخبارى ، محمد کاظم جزایرى ، نورالله قدمى و حوزه انتخاباتی شهرستان کرج شامل شهریار، ساوجبلاغ، طالقان، اشتهارد، برغان، بلیقان قطعه ۴ زرند و حوزه انتخاباتى کن بوده است . ماخذ : دایره المعارف شهرستان شهریار ، شهریار در سی وسه دوره مجلس ، احمد فرجی
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]