رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار از برخورد جدی با عطاری های غیر مجاز شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر جمشید واشانی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه تشکیل پرونده قضایی و برخورد منجر به تعطیلی از مهمترین اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برای برخورد با عطاری های غیر مجاز است ، افزود: در شهرستان شهریار عده ای افراد سودجو با راه اندازی عطاری های غیر مجاز علاوه بر فروش قرص های مخدر، با توزیع داروهای تقلبی و قاچاق سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار می دهند..
وی گفت: برخی از عطاری ها به طور غیر قانونی و با سوء استفاده از باورهای مردم در مورد اثر بخشی داروهای گیاهی اقدام به فروش داروهای غیر مجاز و تجویز غیرقانونی ترکیبات دارویی برای ترک اعتیاد و درمان بیماری ها می کنند که تمامی این تجویز ها برای شهروندان مخاطره آمیز است.
وی افزود: 78 عطاری مجاز و غیر مجاز در این شهرستان وجود دارد که در بازرسی های ماموران شبکه بهداشت و درمان در 60 عطاری، تخلفات مختلفی از قبیل فروش داروهای غیر مجاز و مخدر ، تقلبی و قاچاق مشاهده شد که این واحد های متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهریار افزود: ماموران شبکه بهداشت در بازرسی از عطاری های متخلف بیش از 189 هزار قلم داروی غیر مجاز را کشف کردند .
وی همچنین با اشاره به اینکه در شهرستان شهریار 72 داروخانه مجاز در حال فعالیت هستند، افزود: شبکه بهداشت و درمان در سال گذشته بیش از 523 بازدید از این داروخانه ها انجام داده است که با 218 تخلف از قبیل گرانفروشی، عدم حضور مسئول فنی ، توزیع داروی قاچاق و عدم رعایت قانون برخورد شده است.