در تداوم اقدامات کشورهای همسایه ایران برای مصادره میراث تاریخی و مراجع فرهنگی ایرانی، آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان مدال طلای «نظامی گنجوی» را به تعدادی از اساتید این آکادمی اعطاء کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری آپا جمهوری آذربایجان، در اجلاس سالانه آکادمی ملی علوم این جمهوری مدال طلای «نظامی گنجوی» به عارف ملک اف بخاطر خدماتش به توسعه هنر در کشور و به ایوانویچ آلفیوروف بخاطر خدماتش در توسعه علم لیزر و نیز بسط همکاریهای علمی جمهوری آذربایجان با روسیه اعطاء شد.

مدال طلای «نظامی گنجوی» عالی ترین نشان علمی تاسیس شده توسط آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان می باشد.

در این نشست به هفت نفر دیگر از اساتید دانشگاه های جمهوری آذربایجان نشان افتخار «خواجه نصیرالدین طوسی» و نیز نشان های افتخاری که به نامهای دانشمندان جمهوری آذربایجان ثبت شده است، اعطاء شد.

گفتنی است، جمهوری آذربایجان مدال طلای «نظامی گنجوی» را در ماه مه سال 2014 تاسیس کرد. دولت جمهوری آذربایجان نظامی گنجوی، شاعر پارسی گوی قرن ششم هجری (قرن دوازدهم میلادی) را به علت اینکه در شهر گنجه زیسته و وفات کرده است، به عنوان شاعر جمهوری آذربایجان به دنیا معرفی می کند.

نظامی از شاعران پارسی گوی ایران است که اشعارش در شمار ارکان شعر فارسی و خودش از استادان مسلم این زبان و دارای سبک خاص خود است. نظامی توانست در زبان فارسی شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند.

در پس اشعار و قصه های این شاعر بزرگ ایرانی که به شعر گفته شده است، آشنایی عمیق نظامی با فرهنگ و تاریخ ایران مشاهده می شود و در آنها نکاتی عمیق نهفته است.

طی سالهای اخیر، کشورهای منطقه که اکثر در طول تاریخ بخشی از حوزه جغرافیایی و تمدنی ایران بوده اند، به جای تاکید بر تاریخ و فرهنگ مشترکشان با ایران، در چارچوب تلاش برای هویت سازی ملی برای خود اقدام به مصادره مفاخر ایرانی می کنند.

در جمهوری آذربایجان، نظامی گنجوی، خواجه نصیرالدین طوسی و حتی شاعر معاصر استاد شهریار، در تاجیکستان رودکی، در قزاقستان فارابی از جمله مفاخر ایرانی هستند که مصادره شده و تاریخشان بطور تحریف شده به مردم این کشورها و دنیا ارایه می شود.

از دیگر مصادیق میراث فرهنگی ایران که طی سالهای اخیر توسط جمهوری آذربایجان مصادره شده و حتی در فهرست میراث معنوی یونسکو نیز به ثبت رسانده شده است، موسیقی عاشیق آذری است.

همچنین در سالهای اخیر، کشورهای همسایه برای مصادره عید نوروز به عنوان میراث معنوی این کشورها تلاش کرده بودند که ارگانهای فرهنگی ذیربط در ایران به یونسکو پیشنهاد کردند که عید نوروز به عنوان میراث مشترک ایران و کشورهای منطقه ثبت شود.