ریاست اداره کشاورزی در گفتگو با خبر نگار خبر شهر گفت :
سیاستهای اداره جهاد کشاورزی در رابطه با باغات شهرستان به شرح زیر میباشد .
۱- حفظ باغات
۲- اقتصادی کردن تولید محصولات باغی
۳-تلاش جهت کاهش خسارات طبیعی در حوزه باغبانی
۴- کمک به ایجاد نسبی با محصور کردن باغات
۵- مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز باغات
مهندس امیر آبادی در توضیح این اهداف بیان داشت :
اقتصادی کردن تولید ( ارائه آموزشهای لازم به باغداران ، معرفی ارقام اصلاح شده پر محصول نظیر پایه های رویشی هلو شلیل و نیز ارقام پر محصول سیب پایه مالینگ با پرداخت یارانه ، اجرای آبیاری تحت فشار به صورت انفرادی و گروهی و پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرایی طرح های مرتبط بصورت بلاعو ض و صدور مجوز احداث سرد خانه بالای صفر جهت نگهداری بخشی از محصولات شهرستان ) از جمله اقدامات انجام شده میباشد ، همچنین این مدیریت از درخواست متقاضیان احداث صنایع تبدیلی محصولات باغی استقبال مینماید .
ایشان در خصوص کاهش خصارات طبیعی گفت : اجرای آموزشهای تخصصی باغداران ، اجرای ۵۰ مورد پایلوت تغذیه اصولی باغات جهت افزایش مقاومت درختان میوه به سرما نصب ۱۳ مورد دستگاه های مقابله با سرما زدگی در باغات ، بررسی ارقام مختلف درختان میوه زود گل و دیر گل مناسب شهرستان ، پیگیری اجرای سامانه پیامکی هواشناسی کشاورزی توسط هواشناسی و ترغیب باغداران به بیمه باغات از جمله این موارد میباشد .
رئیس جهاد کشاورزی شهریار در خصوص محصور کردن باغات گفت : باغداران متقاضی میتوانند ضمن مراجعه به اداره امور اراضی و ارائه اسناد و سایرمدارک طبق ضوابط نسبت به اخذ مجوز کمسیون تبصره ۱ ماده ۱ ( استان اقدام نمایند .
بدیهی است بخشداری ها و شهرداریها نیز با دریافت مجوز کمسیون یاد شده نسبت به اخذ تعرفه های قانونی اقدام و همکاری لازم را با متقاضیان خواهند داشت .
ایشان در ادامه بیان داشت : آن دسته از متقاضیان که اراضی آنها فاقد سند میباشد ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه و پس از صدور سند نسبت به ارائه آن به اداره امور اراضی اخذ مجوز کمسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان اقدام نمایند ، باغدارانی که فاقد سند میباشند نیز میتوانند با دریافت مجوز فنس کشی از این مدیریت نسبت به محصور کردن باغ اقدام نمایند .
مهندس امیر آبادی در آخر بیان داشت : سیاست جهاد کشاورزی حمایت از باغداران عزیز در خصوص احداث بنا و محصور کردن باغات در چهار چوب قوانین میباشد.
اما طبیعتا با کسانی که بر خلاف قانون و بدون اخذ مجوز های قانونی اقدام به خرد کردن باغات ، قطع اشجار و ویلا سازی مینمایند بر خور خواهد نمود .
پیگیری ۲۵۰۰ پرونده تخلف از طریق مراجع قضایی و تخریب حدود ۱۳۶ مورد مستحدثات غیر مجاز در سال ۹۳ و مقایسه با اقدامات مشابه سالهای گذشته حاکی از رشد چشمگیر فعالیتهای امور اراضی و عزم راسخ این مدیریت در مقبله با متخلفین میباشد که جا دارد از زحمات ارزنده فرمانداری ، دادگستری و نیروی انتظامی تقدیر نمود .
امید است در سال همدلی و هم زبانی دولت و ملت بتوانیم گامهای اساسی در حفظ و توسعه باغات و بخش کشاورزی شهرستان بر داریم .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]