به گزارش خبر شهر با استناد به آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ) و همچنینی طی هماهنگی صورت پذیرفته از سوی کمیسیون نظارت شهرستان شهریار و هیات اجرایی ، انتخابات اتحادیه الکترونیک
شهریار در تاریخ ۹۴/۲/۶ در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهریار برگزار و پس از شمارش آراء بترتیب زیر انتخاب گردیدند.
افشین هفت لنگی : ۹۶رای
امیر مرسلی : ۷۲ رای
حمید مامندی : رای ۶۲
علیرضا اسماعیلی : ۵۳ رای
امیر رضاوند : ۵۱رای
حسین شیزرپور : رای ۵۱
————————————————————— -
بازرسی :
رسول گوهر دوست
حسین فرخنده پور ویشکایی
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]