خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:مسعود قاسمی (معاون فرهنگی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار)دربازدیدی که به اتفاق علی کردی (ریاست بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار)وجعفری ازکارشناسان آموزش بنیادازاین نمایشگاه داشت گفت:درراستای هفته ی مشاغل،نمایشگاهی ازدست آوردهای دانش آموزان شاهدوایثارگران دبیرستان ایثارگران دخترانه ی صدیقه کبری (س)درمحل این آموزشگاه واقع درشهریاربرگزارگردیده است که نشان دهنده ی تلاش وکارآفرینی این قشرمعظم است .درهمین راستا رییس بنیادشهید، ضمن قدردانی اززحمات ریاست آموزشگاه ازدست اندرکاران برپایی نمایشگاه قدردانی نمود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]