خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:همایش برترینهای تحقیق وپژوهش ودستاوردهای علمی مدارس شاهدشهریاردرسالن شهیدکافی شهریارباحضوردانش آموزان شاهدوایثارگرشهریاروروء سای بنیادشهیدوآموزش وپرورش شهریارونیزکارشناسان مربوطه برگزارشد.دراین همایش کردی وذبیحی به ترتیب ریاست بنیادشهیدوآموزش وپرورش شهریاربه ایرادسخن پرداختند.(قاسمی ) معاون فرهنگی و(جعفری)کارشناس آموزش عمومی ازبنیادشهیدواموراسثارگران شهریارنیزحضورداشتند.مراسم بااهدای جوایزبه برترینهای تحقیق وپژوهش ،پایان یافت. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]