۲ مرد و یک زن بهعنوان مسافر سوار خودروی طعمههای خود میشدند و در بین راه با انداختن طناب به دور گردن آنها دست به زورگیری مسلحانه میزدند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ۲ مرد و یک زن بهعنوان مسافر سوار خودروی طعمههای خود میشدند و در بین راه با انداختن طناب به دور گردن آنها دست به زورگیری مسلحانه میزدند.

همشهری نوشت: اعضاي اين باند اسفندماه سال گذشته با شكايت يك راننده پرايد تحت تعقيب قرار گرفتند. وي به ماموران گفت: نيمهشب در ابتداي مشكينآباد بهصورت دربستي يك زن و 2مرد سوار ماشينم شدند تا آنها را به وردآورد برسانم. پس از رسيدن به آنجا آنها از من درخواست كردند تا در جاده خاكي همان حوالي توقف كنم. بعد از آن زني كه در صندلي عقب نشسته بود طنابي را به دور گردنم انداخت و همزمان 2مرد مسافر با تهديد چاقو دست به سرقت موبايل، تلفن همراه، مدارك شناسايي و پول زدند. سپس با تهديد مرا به بيرون خودرو پرتاب كردند و با سرقت ماشينم پا به فرار گذاشتند.

درشرايطي كه مشخصات خودروي مسروقه به همه واحدهاي گشتي اعلام شده بوده 5 ساعت بعد از شكايت، ماموران كلانتري چيتگر هنگام گشتزني در شهرك وردآورد به 2سرنشين يك خودروي پرايد كه زن و مردي بودند، مظنون شدند كه در بررسيها مشخص شد خودرو چند ساعت پيش به شيوه زورگيري سرقت شده است.

براي همين مأموران وارد عمل شدند و آنها را دستگير كردند. در بازرسي از آنها يك قبضه سلاح سرد، يك رشته طناب سفيد كه دوطرف طناب بهگونهاي بسته شده بود كه امكان خفهكردن افراد از پشت سر وجود داشته باشد، موادمخدر از نوع شيشه و همچنين مدارك شناسايي مالك خودرو كشف شد. از سوي ديگر متهمان كه مينا و علي نام داشتند با دستور قاضي عموزاد، بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه34 تهران در اختيار مأموران پايگاه پنجم پليس آگاهي قرار گرفتند. مينا 32ساله در بازجوييها به زورگيري و سرقت خودروي پرايد اعتراف كرد و گفت: حدود يكماه پيش با علي آشنا شدم و همراه او و دوستش سجاد تصميم به زورگيري گرفتيم.

مينا مدعي شد كه تازه سرقتهايشان را شروع كرده بودند. وي گفت: 11 اسفند93 نيز در فاز3 شهر انديشه به مقصد وردآورد سوار خودروي مردي شديم كه در بين راه با تهديد چاقو و انداختن طناب به دور گردن طعمهمان دست به سرقت مدارك، پول و ماشينش زديم. پس از چند روز با برداشتن لوازم ماشين، آن را در منطقه قلعهحسنخان رها كرديم.

از همان زمان جستوجو براي دستگيري سجاد سومين متهم پرونده شروع شد. پس از مدتي در شرايطي كه زن و مرد زورگير مدعي شده بودند اطلاعي از مخفيگاه سجاد ندارند، مأموران به بررسي بانك اطلاعات مجرمان سابقهدار پرداختند كه مشخص شد اين متهم 25ساله سابقهدار است و 5 فروردينماه سالجاري توسط پليس آگاهي شهر قدس به اتهام زورگيري، دستگير و در حال حاضر روانه زندان شده است.

براي همين هماهنگيهاي لازم انجام شد و متهم براي انجام تحقيقات در اختيار مأموران پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. سجاد پس از انتقال به پايگاه پنجم و مواجهه حضوري با 2همدست خود، با تأييد اعترافات آنها گفت: همراه 2همدست خود ابتدا در نقش مسافر، ماشين طعمههايمان را سرقت ميكرديم و پس از آن با همان ماشين در پوشش مسافركشي دست به زورگيري از مسافران در مناطق مختلف تهران ميزديم. وي گفت: پس از انجام چندين فقره سرقت و زورگيري از مسافران، ماشينها را رها كرده و مجددا بهدنبال ماشين ديگري ميرفتيم.

سرهنگ احمد نجفي، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران، با اعلام اين خبر گفت: مجوز انتشار تصاوير هر 3 متهم از سوي قاضي پرونده صادر شده است. شاكيان احتمالي ميتوانند به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.