جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند کلاهبرداری اسناد دولتی در شهریار خبر داد.
سرهنگ گلزاری گفت: با اعلام خبری مبنیبر اینکه اشخاصی با تشکیل دفتر کار و معرفی خود بهعنوان مأمور دولت اقدام به استخدام افراد در ادارات دولتی، جعل گواهینامه، گذرنامه، کارتملی و کلاهبرداری از مردم میکنند، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: مأموران با بهکارگیری شگردهای پلیسی و قرار صوری با دو نفر از متهمان در شهریار، به محل اعزام شدند.
جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران تصریح کرد: یکی از متهمان در قرار صوری، خود را مأمور دولت معرفی کرد و گفت برای اخذ گذرنامه مبلغ یکمیلیونو ۵۰۰ هزار تومان میگیرد. مأموران بلافاصله دو متهم را دستگیر و در بازرسی از آنها بیسیم، شوکر، دو افشانه گاز اشکآور و فلفل و دو رشته دستبند و انواع احکام دولتی کشف کردند. سرهنگ گلزاری خاطرنشان کرد: در ادامه هفت متهم دیگر که با دو کلاهبردار همکاری میکردند، دستگیر شدند.