مسعود رهنما امروز در گفتوگو با خبرنگار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در غرب استان تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداریهای طی سنوات گذشته اظهار کرد: کاهش صدور مجوز ساختمانی و از طرفی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز باعث شد که دو منبع درآمد اصلی شهرداریها در سطح کشور با افت مواجه شود.
وی با اشاره به کاهش درآمد شهرداری شهریار از عواید ساخت و ساز بیان کرد: با توجه به این امر، درآمد شهرداری شهریار نیز از صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم ماده 100 به میزان محسوسی کاهش یافت.
شهردار شهریار با اشاره به پیشبینی این نهاد مبنی بر کاهش درآمد خود تصریح کرد: با توجه به اینکه با همکاری اعضای شهرداری شهریار این امر را پیشبینی کردیم به دنبال کسب سایر منابع درآمدی رفتیم.
وی به فعالیت شهرداری شهریار برای کسب درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: شهرداری شهریار فعالیتهای خود را بر روی کسب درآمدهای ثابت متمرکز کرده و به بخشهای اقتصادی ورود پیدا کرد که این امر تا قبل از این کار مغفول مانده بود.
رهنما با اشاره به اقدامات شهرداری شهریار در جلوگیری از کاهش درآمد خود اظهار کرد: با توجه به اقدامات پیشگیرانه شهرداری شهریار برای جلوگیری از کاهش درآمد، نه تنها درآمدهای پیشبینی شده محقق شد بلکه 23 درصد نیز بیشتر از پیشبینی بودجه درآمد کسب شد.
وی با اشاره به درآمد شهرداری شهریار در سال 91 بیان کرد: در سال 91 شهرداری شهریار از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم ماده 100، 90 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
شهردار شهریار با اشاره به درآمد شهرداری این شهر در سال 92 تصریح کرد: درآمد شهرداری شهریار در سال 92 از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم ماده 100 به 110 میلیارد تومان رسید و به نسبت سال قبل از آن با رشد همراه بود.
رهنما به درآمد شهرداری شهریار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: درآمد شهرداری شهریار در سال گذشته با انجام پروژههای مشارکتی و اقتصادی به 172 میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به منبع درآمد شهرداری شهریار در سال گذشته اظهار کرد: 150 میلیارد تومان از درآمد شهرداری شهریار در سال گذشته از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرایم ماده 100 حاصل شد و مابقی آن از طریق پروژههای مشارکتی و اقتصادی به دست آمد.
شهردار شهریار با اشاره به پروژههای زیرساختی این نهاد بیان کرد: شهرداری شهریار در سال جاری بر اساس مصوبات شورای اسلامی این شهر پروژههای زیرساختی مهمی را دست اجرا دارد و تمرکز این نهاد در حال حاضر در پروژههای عمرانی بر روی پروژههای زیرساختی معطوف شده است.
وی با اشاره به قراردادهای بسته شده عمرانی و زیرساختی شهرداری شهریار در سال جاری تصریح کرد: یکی از پروژههای زیرساختی شهرداری شهریار در سال جاری قرارداد 80 میلیارد تومانی احداث سه تقاطع غیرهمسطح در این شهر است.
رهنما به لزوم افزایش فضای سبز شهریار اشاره کرد و گفت: شهرداری شهریار بحث احداث جاده سلامت در راستای توسعه و افزایش فضای سبز این شهر را به صورت جدی پیگیری میکند تا با احداث این جاده به زیباسازی شهریار کمک شایانی کند.
وی با اشاره به مهمترین پروژههای شهرداری شهریار در سال گذشته خاطرنشان کرد: مهمترین پروژههای سال قبل شهرداری شهریار احداث چند بوستان و جاده سلامت شهرک صدف بود که با حضور وزیر ارشاد افتتاح شد.
شهردار شهریار در پایان متذکر شد: شهرداری شهریار به مناسب روز شوراها افتتاح ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهریار و دو کمربندی را دستور کار خود دارد.