به گزارش خبر شهر شاخصهای بهداشتی وتامین سلامت افراد جامعه یکی از ارکان مهم پیشرفت جوامع می باشد و استفاده از پتانسیل های موجود در جامعه می توا ند به عنوان یک الگو، نهضتی عظیم دربرنامه های آموزش سلامت و نقش موثری را در آموزش جامعه در تمامی فرصتهایی که می توان به آنها دسترسی پیدا کرد ایفاد نماید. در این راستا به همت واحد آموزش سلامت شبکه و همکاری واحد نظارت بر مواد غذائی سمینار علمی با حضور رابطین بهداشتی ادارت ، پرستاران و مراقبین مراکز توان بخشی بهزیستی ، مربیان مهد های کودک در اولین روز هفته سلامت در محل سالن اجتماعات شبکه بر گزار گردید در آغاز مهندس بنائیان ( معاون بهداشتی شبکه ) در خصوص اهداف و ویژگی های پیام هفته سلامت مطالبی را ایراد فرمودند سپس خانم دکتر رسولی ( هیت علمی دانشگاه ایران ) در حوزه ایمنی غذاو تقلبات مواد غذائی به ارائه مطلب پرداختند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]