امروز خدمت به شهروندان صباشهر از افتخارات دوران مدیریتی بنده محسوب میشود
:مهندس عباس شوندی شهردار صباشهر به همراه معاونین از پروژههای عمرانی در دست اجرا ، پارکها، میادین و آسفالت معابر و نصب دوربینهای مداربسته در سطح شهر بازدید نمودند ایشان در این بازدید لزوم توجه به زیرساختها و برنامهریزی مناسب و اولویتبندی نیازهای مردمی و اجرای صحیح فنی مهندسی را مورد تأکید قراردادند.
شهردار صباشهر پس از بازدید از نصب دوّمین پل عابر پیاده حد فاصل بلوار شهید اکبری و شهرک مصطفی خمینی از اجرای عملیات نصب و بهرهبرداری از دو پل ارتباطی عابر دیگر بر روی محور صباشهر آدران مقابل خیابان دانشگاه آزاد اسلامی در آینده خبر داده و فرمودند امروز امنیت و آسایش شهروندان و عمران و آبادانی شهر از اولویتهای کاری اینجانب بوده و خدمت به شهروندان صدیق و وفادار و فهیم صباشهر از افتخارات دوران مدیریتی اینجانب محسوب میشود.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]