همه چيز درباره پروكسي سرورها


همه چيز درباره پروكسي سرورها- يك نرم افزار ، هزار و يك كاربرد
Pr o _x y Server از كجا آمده ؟
فلسفه ايجاد Pr o _x y Server قرا ردادن يك خط اينترنت در اختيار تعداد بيش از يك نفر استفاده كننده در يك شبكه بوده است ولي بعده ها امكانات و قابليت هايي به Pr o _x y Server افزوده شد كه كاربرد آن را فراتر از به اشتراك نهادن خطوط اينترنت كرد .
به جز كاربرد ذكر شده كاربرد ديگر Pr o _x y Server ها درسايت هاي اينترنتي به عنوان Firewall مي باشد . كاربرد سوم كه امروزه آن بسيار استفاده مي شود ، Caching اطلاعات است . با توجه به گران بودن هزينه استفاده از اينترنت و محدود بودن پهناي باند ارتباطي براي ارسال و دريافت اطلاعات معمولاً نمي توان به اطلاعات مورد نظر در زمان كم و با سرعت مطلوب دست يافت . امكان Caching اطلاعات براي كمك به رفع اين مشكل در نظر گرفته شده است . Pr o _x y Server سايت هايي را كه بيشتر به آنها مراجعه مي شود را دريك حافظه جداگانه نگه مي دارد به اين ترتيب براي مراجعه مجدد به آنها نيازي به اينترنت نيست بلكه به همان حافظه مخصوص رجوع خواهد شد .
اين امر باعث مي گردد از يك طرف زمان دسترسي به اطلاعات كمتر شده و از سوي ديگر چون اطلاعات از اينترنت دريافت نمي شود پهناي باند محدود موجود بااطلاعات تكراري اسغال نشود . به خصوص آن كه معمولاً تغييرات در يك Website محدود به يك يا دو صفحه است و گرفتن اطلاعات از اينترنت بدون Caching به معناي گرفتن كل سايت است حال آنكه بااستفاده از Pr o _x y Server و امكان Caching اطلاعات مي توان تنها صفحات تغيير كرده رادريافت كرد .

ويژگي هاي Pr o _x y Server
ويژگي اول : بااستفاده از Pr o _x y Server مي توان از اكثر پروتكل ها يموجود در شبكه هاي محلي د رمحدوده نرم افزارهاي كاربردي در شبكه هاي LAN مرتبط با اينترنت استفاده كرد .
Pr o _x y Server پروتكل هاي پر كاربرد شبكه هاي محلي مانند IPX/SPX مورد استفاده در شبكه هاي ناول NETBEUI مورد استفاده در شبكه هاي LAN با تعداد كاربران كم و TCP/IP مورد استفاده در شبكه هاي Intranet را پشتيباني ميكند.
همين ويژگي درباره سرويس هاس اينترنت مانند Pop3,RealAudio,IRC, Gopher.Telnet.FTP و ... وجود دارد به اين معنا كه هنگام پياده سازي برنامه با يك سرويس يا پروتكل خاص محدوديتي نبوده و كدي رد برنامه براي ايجاد هماهنگي نوشته نمي شود .
ويژگي دوم : Cache كردن اطلاعاتي كه بيشتر استفاده مي شوند و با به روز نگاه داشتن آنها ، قابليت سرويس هاي اينترنت نمايان تر شده و مقدار قابل توجهي در پهناي باند ارتباطي صرفه جويي مي گردد.
ويژگي سوم : Pr o _x y Server امكانات ويژه اي براي ايجاد امنيت د رشبكه دارد . معمولاً در شبكه هاي دودسته امنيت اطلاعاتي مد نظر است يكي آن كه همه كاربران شبكه نتوانند از همه سايتها استفاده كنند وديگر آن كه هر كسي نتواند از روي اينترنت به اطلاعات شبكه دسترسي پيدا كند .
با استفاده از Pr o _x y Server نيازي نيست كه هر Client به طور مستقيم به اينترنت وصل شود و در ضمن از دسترسي غير مجاز به شبكه داخلي جلوگيري مي شود . همچنين مي توان بااستفاده از ) Secure Sockets Layers) SSL امكان رمز كردن داده ها را نيز فراهم آورد .
ويژگي چهارم : Pr o _x y Server بهعنوان نرم افزاري كه مي تواند با سيستم عامل شما مجتمع شود و همچنين با ( Internet Information Server) IIS سازگار مي باشد استفاده مي گردد .

معيارهاي موثر در انتخاب Pr o _x y Server
1- سخت افزار مورد نياز : براي هر چه بهتر شدن توانمندي هاي Pr o _x y Server بايد سخت افزار آن توانايي تحمل بار مورد انتظار را داشته باشد .
2- نوع رسانه فيزيكي براي ارتباط با اينترنت : راه حل هاي مختلفي براي اتصال به شبكه اينترنت وجود دارد و ساده ترين راه استفاده ار مودم و خطوط آنالوگ مي باشد. راه ديگر استفاده از ISDN و خطوط ديجيتال است كه هم احتياج به تبديل اطلاعات از آنالوگ به ديجيتال و برعكس در ارسال و دريافت اطلاعات ندارد و هم از سرعت بالاتري برخوردار است .
روش ديگر استفاده از خط هاي T1/E1 با ظريفيت انتقال گيگا بايت مي باشد . پيشنهاد مي شود كه در شبكه هاي باكمتر از 250 كاربر از ISDN و از 250 كاربر به بالا از T1/E1 استفاده شود.
3- هزينه ارتباط با اينترنت : دو عامل موثر د رهزينه اتصال به اينترنت پهناي باند و مانايي ارتباط مي باشد . هر چه مرورگر هاي اينترنتي بيشتر و زمان استفاده بيشتر باشد . هزينه بالاتر خواهد بود . با توجه به اين كه Pr o _x y Server مي تواند با Caching اطلاعات اين موارد را بهبود بخشد . بررسي اين عامل مي تواند در تعيين تعداد Pr o _x y هاي مورد استفاده مؤثر باشد .منبع : سعيد سيفي
شبکه 4 آموزش