[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]پنجاه و چهارمين شماره داستان همشهری با بازخواین سه گزارش از برپایی نمایشگاههای بین المللی در کشور فرانسه به روایت اهالی درباره قاجار منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بخش «درباره زندگی» این شماره داستان همشهری پنج روایت دارد. که سه روایت آن به مناسبت روز پدر در اردیبهشتماه به این موضوع اختصاص یافته: در اولین روایت با عنوان «آنینهگی» شهریار توكلی از پرسشهای یک گذار میگوید؛ گذار از پسر بودن به پدر بودن. و در روایتی دیگر با عنوان «مدرسه روسی من» ولادیمیر نابوكوف در پی بازیابی پدرِ دوران نوجوانیاش در گذشته است. در روایت سوم با عنوان «برو یك كار مفید بكن» مایكل دیردا از تجربهی مواجههی پدرش با پسر كتابخوانش میگوید، از آرزوهایی كه برای او داشته و برآورده شدنشان را ندیده. در دو روایت دیگر، آناهیتا قزوینیزاده در «بچه وقتی كه بچه بود نمیدانست كه بچه است» تجربه غریب رسیدن از كودكی به جوانی و بزرگسالی را روایت میکند و جرج کارلین در «اوه، ماری، مادر عزیزم» از دغدغهی مادرش میگوید برای تبدیل کردن او و برادرش به دو آدم با کلاس.بخش «داستان» این شماره هفت داستان دارد. داستانهای ایرانیِ «آب» نوشته مجید قیصری، «تهران عاشقت میكند» نوشته بردیا یادگاری، «عروس سنگی» نوشته آزاده دلیلی و «شكاف» نوشته امین شیرپور و داستانهای خارجیِ «روز قیامت» نوشته هلن نوریس (ترجمه احمد اخوت)، «پروژههای گاستین» نوشته گئورگی گوسپودینوف (ترجمه امیرحسین هاشمی) و «خانههای عقبی» نوشته لیدیا دیویس (ترجمه نسیبه فضلاللهی).«روایتهای داستانی» این شماره به بهانه نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران به تاریخچه نمایشگاههای جهانی اختصاص یافته است. روایت اول با عنوان «قدم رنجه كرده به پاریس بروید» (گزارش خبرنگار روزنامه پرورش از نمایشگاه جهانی پاریس)، روایت دوم با عنوان «افسوس كه اعلی حضرت تشریف نیاوردند» (گزارش سفیر ایران در پاریس از نمایشگاه جهانی ۱۸۶۷) و روایت سوم با عنوان «اندكی از بسیار او را هرگز نخواهم توانست بنویسم» (گزارش ناصرالدینشاه از نمایشگاه جهانی پاریس ۱۸۸۹) هستند.
بخش «روایتهای مستند» سه روایت دارد. روایت اول ناداستان (نانفیكشن) با عنوان «شهر فرنگ» نوشتهی نسیم مرعشی است درباره چند دانشجوی خارجی مقیم تهران. مطلب دوم با عنوان «سایهای سمج» تصویرهای از جای خالی قابهاست كه سامان عباسی با لنز دوربینش ثبت كرده است. روایت سوم خاطرات زهرا رضاقلیزاده با عنوان «بعد از لِیبر» از شغل مامایی است.بخش «درباره داستان» این شماره پروندهای با عنوان ادبیات درمانی (خاصیت درمانی خواندن و نوشتن) است كه سه مطلب دارد. مطلب اول جستاری با عنوان «بنویس! حالت بهتر میشود» نوشته آتوسا افشیننوید، جنبههای درمانگر نوشتن را بررسی میکند. مطلب دوم جستار دیگری با عنوان «داستان و نظریه ذهن» است كه در آن صبا مولوی شیرازی ارتباط بین خواندن داستانهای ادبی و رشد توانمندی های شخصیتی را مطرح میكند. مطلب سوم با عنوان «قبل از خواب خوانده شود» نوشتهی الا برتود و سوزان الدركین، خواندن چند رمان را پیشنهاد میکند که میتوانند مخاطب را یاری کنند تا بر برخی از اختلالات روحی و روانی غلبه کند.در بخش پایان خوش این شماره «داستانهای دیدنی» كامبیز درمبخش در چهار قاب به همراه پنجاهویكمین مسابقهی داستان یكخطی به چشم میخورد.پنجاهوچهارمین شماره ماهنامهی داستان همشهری در ۲۶۲ صفحه با قیمت ۷۰۰۰ تومان از دوم اردیبهشتماه در روزنامهفروشیها و کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور توزیع شده است.