[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
محمد هاشم اکبریانی معتقد است: هنوز در حوزه رماننویسی قویتر از داستان کوتاهنویسی هستیم.

این نویسنده که به تازگی مجموعه داستان «کاش به کوچه نمیرسیدم» از او به چاپ دوم رسیده است، در گفتوگو با خبرنگار کتاب ایسنا درباره این موضوع که گفته میشود نویسندگان ایرانی در نوشتن داستان کوتاه به نسبت رمان موفقتر هستند، گفت: شواهد امر اینگونه نیست. چون اگر به نویسندگان یکی دو دهه اخیر نگاه کنیم، میبینیم که بیشتر نویسندگان مطرح ما رماننویس بودند. البته نمیخواهم بگویم که این رماننویسان خیلی برجسته هستند، اما چیزی که در طول این سالها بیشتر در جامعه ما مطرح شده رمان است نه مجموعه داستان.

او گفت: نویسندگانی چون ابوتراب خسروی، حسین سناپور، شهریار وقفی پور را میتوان از جمله نویسندگان مطرح شده در حوزه رماننویسی دانست. اما هنوز داستان نویسی که داستان کوتاه بنویسد و در حد و اندازههای رماننویسان ما مطرح شود، نداریم. البته در گذشته داستان کوتاه نویسی مثل جمالزاده را داشتهایم که شکی در بزرگی او نیست، اما هنوز در حوزه رماننویسی قویتر از داستان کوتاه نویسی هستیم و تعداد آنها هم به نسبت داستان کوتاهنویسانمان بیشتر است.

این نویسنده در رابطه با انتشار مجموعه داستان «کاش به کوچه نمیرسیدم» نیز اظهار کرد: این مجموعه داستان سال 88 از سوی نشر چشمه منتشر شد. در همان سال نامزد جایزه کتاب فصل شد که من در نامهای که برای انتشار به خبرگزاری ایسنا فرستادم از حضور در این جایزه انصراف دادم و اسمم را از فهرست نامزدهای این جایزه خارج کردم.

اکبریانی گفت: این مجموعه داستان که 14 داستان دارد به تازگی از سوی نشر چشمه به چاپ دوم رسیده است. «بهت»، «نقد یک داستان»، «غبار»، «رسیدن»، «بو» و «طوفان» و... نام برخی از داستانهای این مجموعه است. قالبی هم که برای این داستانها انتخاب کردهام هم رئال است و هم سورئال. مثلا داستانی مثل داستان «رسیدن» سورئال است و داستانی مثل «بو» رئال است.

مجموعه داستان «کاش به کوچه نمیرسیدم» در 161 صفحه به چاپ رسیده است.