گروه بینالملل: چند بانک قطری با امضای تفاهمنامهای قصد دارند از فرصت توسعه نظام مالی و بانکداری اسلامی در چین، بهرهبرداری کنند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از خبرگزاری رویترز، این تفاهمنامه میان دو بانک ملی قطر و بانک بینالمللی اسلامی قطر و کارگزاری اوراق بهادار جنوبغرب چین امضا شد.
به موجب این تفاهمنامه، شرکتی در چین راهاندازی خواهد شد که معاملات مالی اسلامی چین را مدیریت و اجرا خواهد کرد.
این شرکت جدید به این دو بانک قطری کمک میکند تا به بازارهای چین برای سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم دست یابند.
این شرکت همچنین با هدف توسعه نظام مالی اسلامی در چین و حمایت از این کشور برای دسترسی به بازار قطر و خاورمیانه تأسیس خواهد شد.
جزئیات ایجاد این شرکت و زمان آغاز به کار آن هنوز اعلام نشده است.
عبدالباسط احمد الشیبی، مدیرعامل بانک بینالمللی اسلامی قطر در این باره گفت: آنچه ما در طرف چینی دیدیم این بود که نیاز به بانکداری اسلامی وجود دارد و چینیها به دنبال راههایی برای صدور خدمات مالی اسلامی به خارج از مرزها به ویژه به کشورهای اسلامی منطقه هستند.
با توجه به رشد اقتصادی چین، واضح است که میلیونها نفر در این کشور نیازمند استفاده از خدمات مالی و بانکداری اسلامی هستند و سیستم مالی چین فاقد امکانات لازم برای پاسخگویی به این نیاز است.
الشیبی در ادامه گفت: ما به چین کمک میکنیم تا چارچوب یک نظام مالی اسلامی را ایجاد کند.
بنابر آمارهای رسمی حدود 20 میلیون مسلمان در چین زندگی میکنند اما مسلمانان معتقدند که تعداد پیروان اسلام در کشور بیشتر از این رقم و حدود 65 تا 100 میلیون نفر است.
نظام مالی و بانکداری اسلامی در 50 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیرد و به یکی از پرسرعتترین بخشهای در حال رشد صنعت مالی جهانی تبدیل شده است.
صنعت بانکداری اسلامی که حدود سه دهه پیش کار خود را شروع کرده رشد قابل توجهی یافته و توجه سرمایهگذاران و بانکداران جهان را به خود جلب کرده است.