خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:به مناسبت ۲۹فروردین روز بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران .،کردی ریاست بنیادشهیدوامورایثارگران شهریاربه اتفاق عنبربیز،معاون تعاون بنیادشهیدباحضوردرمنزل جانبازهفتاددرصد حسین جعفری ازرشادت هاوجانبازی های این شیرمردعرصه ی دفاع مقدس تقدیرنمودند.کردی خطاب به همسرنامبرده افزود.درواقع بایدازهمسران جانبازان تقدیری مضاعف نمودزیرااین همسران جانبازان خصوصا”،جانبازان قطع نخاع هستندکه باپرستاری ازاین عزیزان جان برکف ،ایثارگری رامعنایی تازه بخشیده اند.لازم به توضیح است که جانبازحسین جعفریازرزمندگان دلاورارتش ، لشکر ۶۴ارومیه بوده که دردرگیری بااشرارخودفروخته درمحورسردشت مهاباد درمورخ ۶۳/۸/۲۹دراثراصابت تیربه نخاع به شرف جانبازی نائل می گردد. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]