خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:توسط کردی وعنبربیز (ریاست ومعاون تعاون بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار)،امام جمعه ی باغستان (حجه الاسلام سادات رسول)،تبارکی (معاون فرماندارشهریار)،شهردارواعضای شورای اسلامی باغستان ،مسوول امورایثارگران شهرداری باغستان ،فرماندهان کلانتری های باغستان ونصیرآبادوهمچنین پایگاه بسیج وتنی چندازمسوولین ازخانوادهای دوتن ازشهیدان به نامهای شهیدان پاچله ومالک گاوکانی دیداربعمل آمد.دراین دیدارهاابتداتوسط رییس بنیادشهیدوامورایثارگران شمه ای اززندگی نامه ی شهدای موصوف قرائت شد وسپس خانوادهای شهدابه ترتیب خاطراتی ازشهدای خودرابرای مسوولین بیان نمودند.لازم به توضیح است که مادرشهیدپرویزمالک گاوکانی سالهاست به علت بیماری دربستربه سرمی برد.
لازم به توضیح است که شهیدعلی پاچله متولد۱۳۴۲که درتاریخ ۶۱/۳/۲۹دردشت عباس وشهیدپرویزمالک گاوکانی درمورخ ۱۳۴۴/۱۱/۹متولدودرتاریخ اردیبهشت ۶۷درماووت عراق به درجه ی رفیع شهات نائل می گردند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]