نخستین محفل ادبی وشعرخوانی درسال همدلی وهمزبانی باحضور مهمانان ویژه درفرهنگسرای استادشهریار برگزارمی گردد. خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان شهریار ، انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان باهمکاری واحدفرهنگی این اداره ومدیریت فرهنگسرای استادشهریار درمورخه بیست وهفتم فروردین ماه ازساعت هفده وسی دقیقه اقدام به برگزاری نخستین محفل ادبی باحضور شاعران ونویسندگان شهرستان شهریار می نماید . بنا برهمین گزارش ، دراین محفل ادبی علاوه برشعرخوانی توسط شاعران ، از جدیدترین اثر اشرف السادات سادات بنام (( ساعت صفر)) رونمائی می گردد. شایان ذکراست اساتید شعروادب پارسی شکارسری ، راهب ورجب زاده مهمانان ویژه این محفل ادبی می باشند وعلاقمندان به شعروادب می توانند بامراجعه به سالن اجتماعات فرهنگسرای استادشهریارازاین برنامه بهره مندشوند . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]