معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهریار از رکورد شکنی دانش آموز شهریاری در زدن روپایی به مدت ۱۵ساعت مداوم خبر داد. خبر شهر به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهریار:معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش شهریار طی گفتگویی از رکورد شکنی دانش آموز هاتف عیدی وندی از هنرستان کار ودانش اندیشه در زدن روپایی به مدت ۱۵ساعت خبر داد.
براساس این گزارش رکورد ۱۵ساعته این دانش آموزتوسط نماینده فدراسیون ورزش های همگانی استان تهران تایید و در کتاب ملی رکورد ایران به ثبت رسید ه است
گفتنی است :این دانش آموز از زدن رکورد ۳۶ساعته و ثبت در کتاب گینس به عنوان برنامه آینده خود نام برد
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]