معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش شهریاردر اولین جلسه مدیران گفت :برنامه ریزی حرکتی هوشمندانه و منطقی و گامی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. خبر شهر به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهریار:اولین جلسه مدیران متوسطه دوم در سال جدید در سالن شورای آموزش وپرورش شهریار برگزار شد در ابتدای این جلسه معاون آموزش متوسطه ضمن تبریک سال جدید از زحمات مدیران در جهت اجرای برنامه ها و طرح های این مدیریت درسال گذشته تقدیر و تشگر کرد . پارسا ضمن تاکید به داشتن برنامه ریزی اذعان داشت :برنامه ریزی حرکتی هوشمندانه و منطقی و گامی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است ومدیرانی موفق هستند که با توجه به اتمام سال تحصیلی برای سال تحصیلی جدید برنامه ریزی داشته باشند . وی در ادامه از ایجاد آرامش ،نظم وتعادل ،افزایش تمرکز ،صرفه جویی ،امید واری به آینده،جلوگیری از اظطراب به عنوان فواید برنامه ریزی عنوان کرد . گفتنی است : این جلسه با موضوع ساماندهی فضای فیزیکی ، ساماندهی نیروهای انسانی ، بر گزاری اردوی میدان تیر برای دبیران دفاعی ،برگزاری امتحانات پایان سال بر گزار شد . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]