رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار:
جایگاه ورزش شهریار در استان تهران ویژه و استثنایی است
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار گفت: جایگاه ورزش شهرستان شهریار در استان تهران ویژه و استثنایی است.

به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از غرب استان تهران، احمد عبدالوند امشب در گفتوگو با خبرنگاران شهرستان شهریار اظهار کرد: بحث ورزش در شهرستان شهریار را میتوان از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار دهیم و مسائل را به صورت کلی بیان کنیم.
وی اضافه کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در بحث ورزشهای همگانی با نشست و تعاملی که با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر این شهرستان برگزار کرد و هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار در شناسایی پایگاهها و برنامهها در راستای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی اقدام کردند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار بیان کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با همکاری شهرداران نسبت به گماردن مربی در زمینه ورزشهای همگانی اقدام کرد و توفیق خوبی در این رشته ورزشی ایجاد شد.
وی با اشاره به تلاش اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در راستای ارتقای سطح ورزشهای همگانی گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با برگزاری همایشهای پیادهروی خانوادگی و مباحثی از این قبیل توانست توفیق خوبی داشته باشد و ورزشکاران و خانوادههای شهرستان شهریار را جذب ورزشهای همگانی کند و پایگاههای این رشته ورزشی در سال جاری نیز فعال است.
عبدالوند به دیگر فعالیتهای اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار اشاره و تصریح کرد: فعالیت بعدی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در بحث ورزش آماتوری است که تعامل و هماهنگی خوبی با آموزش و پرورش برای ورزش آماتوری دانشآموزان این شهرستان داشتیم و برای بسیجیان شهرستان شهریار نیز با ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان هماهنگی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار توانست نسبت به جذب ورزشکاران و احیای ورزشهای آماتوری جهت انتخاب و گزینش ورزشکاران خوب و مطرح در هیئتهای ورزشی و تیمها این شهرستان اقدامات مطلوبی را انجام دهد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با بیان دیگر اقدامات این نهاد ورزشی اظهار کرد: سومین اقدام اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار به کارگیری مربیان مجرب و تقویت پایگاههای قهرمانی بود که در این راستا فعالیتهای بسیار مثبت و مطلوبی انجام شد.
وی با اشاره به استعدادیابی ورزشی دانشآموزان شهرستان شهریار تصریح کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار پایگاهها یا به عبارت بهتر کانونهای ورزشی را با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان فعال و با حضور در مدارس و استعدادیابی، دانشآموزان مستعد در هر رشته ورزشی را با توجه به توان فیزیکی و از لحاظ بدنی انتخاب کرد.
عبدالوند توفیقات رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار اشاره کرد و گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با سازماندهی سالنهای ورزشی و گماردن مربیان مجرب و حرفهای در راستای رساندن ورزشکاران به شرایط ایدهآل و آرمانی که مدنظر این نهاد ورزشی است، توفیقات مطلوبی کسب شد که حضور تعداد کثیری از این ورزشکاران در تیمهای مختلف ملی و کسب مقامهای برتر مؤید این موضوع است.
وی ورزش قهرمانی دانشآموزی در شهرستان شهریار اشاره و تصریح کرد: در بحث قهرمانی با توجه به شرایط خاصی که ورزشکاران دانشآموز دارند و باید قبل از شب به خانه بروند، اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار توافق و تعامل مطلوبی با آقای ذبیحی رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان و معاونان وی داشت که جا دارد از کارشناسان تربیت بدنی این اداره به خاطر مساعدتهایشان قدردانی شود.