به گزارش افکارنیوز، سردار"ناصر اصلانی"در تشریح عملكرد پلیس در ۱۵ روز گذشته،گفت:با افزایش اقدامات كنترلی و عملیاتی پلیس،شاهدکشفیات خوب موادمخدر در مدت زمان گذشته بودیم.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود:ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با انهدام سه باند تهیه و توزیع موادمخدر،دستگیری ۱۳۲ قاچاقچی،توزیع کننده،حمل کننده و نگهدارنده موادمخدر،شش دستگاه وسیله نقلیه را توقیف كرده و توانستند ۷۵۰کیلوگرم انواع موادمخدر را كشف كنند.

"اصلانی" در این باره یادآور شد:در نتیجه تشدید اقدامات كنترلی و بهرهگیری از اکیپ های عملیاتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان و سایر یگانهای انتظامی،میزان كشفیات در حوزه مبارزه با قاچاق و عرضه موادمخدر در ۱۵ روزگذشته در فروردین ماه،رشد خوبی داشت كه بیانگر فعالیت مضاعف کارکنان انتظامی این استان در مبارزه جدی با عرضه و قاچاق موادمخدر بوده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به جرئیات کشفیات موادمخدر گفت:در ۱۵ روز گذشته،۶۳۱کیلو و ۴۵۴ گرم تریاک،۵۲ کیلو و ۴۶۲ گرم هرویین،۱۵کیلو و۷۱۰ گرم مرفین،یک کیلو و ۹۲۴ گرم شیشه،۴۵ کیلو و ۳۴۰ گرم حشیش کشف و یک هزار و ۳۸۱ معتاد پرخطر توسط پلیس جمع آوری و راهی کمپ های ترک اعتیاد شدند.

رئیس پلیس غرب استان تهران افزود:در ۱۵ روز گذشته،۱۰۷کیلوگرم موادمخدر توسط پلیس شهرستان ملارد،۸۳ کیلوگرم در شهرستان قدس،چهارکیلوگرم در شهرستان رباط کریم،هفت کیلوگرم در بهارستان،۴۵۰گرم در اسلامشهر و ۲۵۰گرم در شهرستان شهریار و ۵۵۰کیلوگرم توسط پلیس مبارزه با موادمخدر استان کشف شده که این کشفیات در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل،افزایش ۲۹۰ درصدی کشف مواد،۴۲درصدی دستگیری قاچاقچی،۲۰۰درصدی انهدام باند و ۵۰درصدی توقیف خودروی قاچاقچیان را نشان می دهد.

"اصلانی"با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای مهم پلیس غرب استان تهران در سال ۹۴،مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر است،گفت:مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق موادمخدر و مبارزه با سوداگران مرگ با انجام فعالیت شبانه روزی،عرصه را برای فعالیت قاچاقچیان موادمخدر در غرب استان تهران تنگ کرده اند.