گروه استان ها-فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران از انهدام سه باند تهيه و توزيع موادمخدر و کشف 750 کيلوگرم موادمخدر در 15 روز گذشته خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس،سردار"ناصر اصلاني"در تشريح عملكرد پليس در 15 روز گذشته،گفت:با افزايش اقدامات كنترلي و عملياتي پليس،شاهدکشفيات خوب موادمخدر در مدت زمان گذشته بوديم.

فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود:ماموران پليس مبارزه با موادمخدر استان با انهدام سه باند تهيه و توزيع موادمخدر،دستگيري 132 قاچاقچي،توزيع کننده،حمل کننده و نگهدارنده موادمخدر،شش دستگاه وسيله نقليه را توقيف كرده و توانستند 750کيلوگرم انواع موادمخدر را كشف كنند.

"اصلاني" در اين باره يادآور شد:در نتيجه تشديد اقدامات كنترلي و بهرهگيري از اکيپ هاي عملياتي پليس مبارزه با موادمخدر استان و ساير يگانهاي انتظامي،ميزان كشفيات در حوزه مبارزه با قاچاق و عرضه موادمخدر در 15 روزگذشته در فروردين ماه،رشد خوبي داشت كه بيانگر فعاليت مضاعف کارکنان انتظامي اين استان در مبارزه جدي با عرضه و قاچاق موادمخدر بوده است.
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران با اشاره به جرئيات کشفيات موادمخدر گفت:در 15 روز گذشته،631کيلو و 454 گرم ترياک،52 کيلو و 462 گرم هرويين،15کيلو و710 گرم مرفين،يک کيلو و 924 گرم شيشه،45 کيلو و 340 گرم حشيش کشف و يک هزار و 381 معتاد پرخطر توسط پليس جمع آوري و راهي کمپ هاي ترک اعتياد شدند.
رئيس پليس غرب استان تهران افزود:در 15 روز گذشته،107کيلوگرم موادمخدر توسط پليس شهرستان ملارد،83 کيلوگرم در شهرستان قدس،چهارکيلوگرم در شهرستان رباط کريم،هفت کيلوگرم در بهارستان،450گرم در اسلامشهر و 250گرم در شهرستان شهريار و 550کيلوگرم توسط پليس مبارزه با موادمخدر استان کشف شده که اين کشفيات در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل،افزايش 290 درصدي کشف مواد،42درصدي دستگيري قاچاقچي،200درصدي انهدام باند و 50درصدي توقيف خودروي قاچاقچيان را نشان مي دهد.
"اصلاني"با اشاره به اينکه يکي از اولويتهاي مهم پليس غرب استان تهران در سال 94،مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچيان موادمخدر است،گفت:مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در راستاي مقابله با پديده شوم قاچاق موادمخدر و مبارزه با سوداگران مرگ با انجام فعاليت شبانه روزي،عرصه را براي فعاليت قاچاقچيان موادمخدر در غرب استان تهران تنگ کرده اند.