در نوروز 94، مقبره یعقوب لیث صفاری و محوطه تاریخی پیرامون آن، از گردشگران خالی نبود؛ مزاری که فقط «یک» تابلو در حاشیه جاده گردشگران را به آن راهنمایی میکند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان؛ باورش برای گردشگران سخت است که شهریار یکی از نخستین دولتهای ایرانی مستقل مسلمان، در بنایی نیازمند به مرمت اضطراری، زیر صندوقچهای فرسوده دور از مقاصد گردشگری در خاک خوزستان مدفون باشد.

یعقوب لیث صفاری سردار سپاه ایرانی که پس از طاهریان از سیستان برخواست و مناطق وسیعی از ایران تاریخی و فرهنگی یعنی از رود سند تا اروند را از زیر سلطه خلفای بنیعیاس رهاند، اکنون در نوروز 94 برخلاف روزهای دیگر سال میزبان گردشگران علاقهمند به تاریخ ایرانی و زبان پارسی بود.
مقبره یعقوب لیث که از جاده دزفول به سمت شوشتر قابل دسترسی است، در محوطه تاریخی شهر جندیشاپور قدیم و در کنار روستای اسلامآباد کنونی واقع شده است.
تنها یک تابلوی قدیمی در حاشیه جاده است که گردشگران را از وجود مردی از مردان تاریخ ایرانزمین با خبر میکند، تابلویی که روی آن نوشته: آرامگاه یعقوب لیث صفاری.
در کنار در آرامگاه یکی از اهالی روستا که کشاورز است، نشسته تا گردشگران از او راهنمایی بگیرند.
آقای داوودی پس از آن که تاریخ لشکرکشی یعقوب لیث از سیستان به سمت بغداد به قصد سرنگونی خلفای عباسی را توضیح میدهد، قدری درباره تاسیس نخستین دولت پارسیزبان مسلمان در قرن سوم هجری سخن میگوید و از قدمت سلجوقی یا تیموری بنای مقبره سخن میگوید و خط سیر تاریخ را برمیگردد تا درباره عظمت و شکوه جندی شاپور شهر نخستین دانشگاه جهان توضیح بدهد.
او میگوید که این کار را به خاطر علاقه خودش انجام میدهد و دستمزدی برای این کار نمیگیرد.
داوودی که شغل اصلیاش کشاورزی است، پسرش را هم در کنار خود آورده تا او هم ببیند که پدر چقدر مشتاق است تا مردم بیشتر درباره یعقوب لیث صفاری بدانند.
مرد کشاورز جندیشاپوری از استقبال گردشگرانی میگوید که با ماشینهای شخصی و ماشینهای کرایهای به دیدن مزار فرسوده سردار ایرانی میروند و ادامه میدهد: تا الان که بعد از ظهر است، برای بیش از 50 گروه حدود 20 نفره از گردشگران، جندیشاپور و یعقوب لیث صفاری را معرفی کردهام و این کار هر روز من در نوروز 94 بوده است.
یعقوب لیث صفاری که نسل هشتم از سلاله خسرو پرویز و نسل ششم از فرزندان اردشیر سوم ساسانی است، از عیاران سیستان بود و به دلیل محبوبیتی که میان مردم آنجا به خاطر جنگ با خوارج به دست آورده بود، توانست تشکیل حکومت بدهد.
او ابتدا کرمان و شیراز را گشود سپس به خراسان رفت و آنجا را فتح کرد و حکومت طاهریان را برانداخت. او سپس به طبرستان رفت، اما در جنگ با علویان طبرستان شکست خورد و عقب نشینی کرد.
پیگیری رفتار سیاسی یعقوب لیث صفاری نشان میدهد که او همیشه میخواست حکومت بنیعباس را سرنگون کند. تا این که قوای خود را جمع کرد و با فتح خوزستان به سوی بغداد لشکر کشید.
او تا دروازههای بغداد نیز پیشرفت اما لشکر خلیفه عباسی آب دجله را در لشکرگاه صفاریان انداختند و سپاه او را ناچار به عقب نشینی کردند.
یعقوب لیث به جندیشاپور برگشت تا ساز و برگ حمله دیگری را مهیا کند اما به شدت بیمار شد و اندکی بعد - در در سال ۲۶۵ هجری - درگذشت. او در هنگام بیماری هم سازش با خلیفه عباسی را نپذیرفت و بر گفته خود در مورد عباسیان، «هرگز مباد که کسی بر ایشان اعتماد کند» همواره پابرجا ماند.
اکنون پس از 11 قرن، در نوروز 94، مقبره یعقوب لیث صفاری و محوطه تاریخی پیرامون آن، ساعتی نیست که از گردشگران خالی بشود؛ مزاری که فقط «یک» تابلو در حاشیه جاده گردشگران را به آن راهنمایی میکند.