خبر شهر – سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان شهریار به خبر نگار خبر شهر گفت : بزودی موزه شهرستان شهریار میزبان مدلهای ماشینهای قدیمی از دهه ۴۰ خواهد بود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]