بارش تگرگ در باغات غرب استان تهران حداقل 25 درصد خسارت وارد کرده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار گفت: بارش تگرگ از ساعت 23.15 دقیقه شب گذشته شروع شد و 15 دقیقه ادامه داشت که این بارش خساراتی به باغات وارد کرد .
امیرآبادی افزود: از ابتدای بامداد امروز کارشناسان بررسیهای خود را در خصوص میزان خسارت وارده در باغات آغاز کردند که در بررسی های اولیه به طور میانگین 25 درصد به باغات غرب استان تهران خسارت وارد شده است و با توجه به اینکه خط ثابت بارشی وجود نداشت در برخی از باغات خسارت بسیار بیشتر و برخی حداقل خسارت دیده شده است .
وی گفت: در این بارش محصولات باغی شامل گوجه سبز ،زرد آلو و گلابی بیشترین خسارت را دیده است .