کارشناس و مدرس امداد و نجات هلالاحمر استان کرمانشاه مدیریت زمان، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز رعایت نکات بهداشتی را از ضروریات در داشتن سفری ایمن و بیخطر برشمرد.

«شهریار نوریالاصل» در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حجم زیاد سفرهای نوروزی اظهار کرد: متأسفانه برخی در این ایام با عجله و بدون برنامهریزی و درنظر گرفتن زمان و مکان و بیتوجه به وضعیت آب و هوای شهر مقصد در جاده به راه افتاده و باعث بهوجود آمدن مشکلاتی برای خود و دیگران میشوند.

نوریالاصل نخستین نکتهی ضروری پیش از سفر را اطمینان از سلامت خودرو برشمرد و افزود: افراد باید خودروی خود را از هرنظر بررسی کرده و برای اطمینان از سلامت خودرو، نسبت به گفتن کارت معاینه فنی خودرو اقدام کنند.

وی افزود: در مرحله بعد و برای داشتن سفری مطمئن، آرام و لذتبخش باید مقصد موردنظر مشخص شده و وضعیت آب و هوای آن از طریق رسانهها بررسی شود.

این کارشناس و مدرس امداد و نجات هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت متغیر آب و هوا در فصل بهار از افراد خواست تا تنها به اطلاعات هواشناسی اکتفا نکرده و حتماً زنجیرچرخ و وسایل مورد نیاز ایمنی از جمله لباس گرم، مقداری غذای خشک و کنسروی و آب همراه داشته باشند.

نوریالاصل همچنین از مردم خواست تا در طول سفر قوانین و مقررات رانندگی را به دقت رعایت کرده و از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و با عوامل راهداری و پلیسراه همکاری لازم را داشته باشند تا سفری سلامت را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی توصیه کرد افراد با گرفتن آدرس و نقشهی اماکن دیدنی شهر مقصد از نیروهای امدادی در ورودی شهرها حتماً زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله در طول سفر پرهیز کنند تا بتوانند سفری ایمن بههمراه آرامشی را تجربه کنند.

نوریالاصل رعایت موارد بهداشتی را یکی از نکات حائز اهمیت در داشتن سفری همراه با سلامت دانست و گفت: در سفر باید به جد از مصرف آبچاه، قنات و چشمههای اطراف مزارع خودداری کرد. وی اظهار کرد: همچنین در سفر باید از خرید مواد غذایی روباز از دستفروشان و نیز مصرف سالاد و غذاهای سرد در رستورانهای بینراهی خودداری کرد.

این کارشناس هلالاحمر توصیه کرد افراد با توجه به افزایش احتمال مسمومیتها در طولسفر حتماً آبلیمو همراه داشته و برای پیشگیری از بروز مسمومیت آن را همراه غذا مصرف کنند.