حسین عسگری در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در بخش جاده به رده دوم آسیا سقوط کرد.

در رنکینگ جدید رکابزنان بخش جاده که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد، دوچرخه سواران ایرانی سقوط کردند که البته با توجه به قهرمانی در تور تایوان و شرکت در تور تایلند در رنکینگ ماه بعد شاهد صعود دوباره رکابزنان ایرانی خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، حسین عسگری که پس از قهرمانی در آسیا توانسته بود در صدر رنکینگ تور های آسیایی قرار بگیرد، در ردهبندی ماه مارس در جایگاه دوم قرار گرفت، در رده بندی تیمی نیز پیشگامان کویر یزد به رده دوم سقوط کرد، تنها در بخش کشورها ایران توانست همچنان در صدر قرار بگیرد.

ردهبندی انفرادی ماه مارس (اعداد داخل پرانتز مربوط به رنکینگ رکابزنان در ماه قبل است)

1-یولف ریگویگوی از الجزایر(47)

2-حسین عسگری از ایران (1)

3-یوما کوشی از ژاپن (2)

.

.

5-اسماعیل چایچی از ایران (4)

12-امیر کلاهدوز از ایران (5)

23-میر صمد پورسیدی از ایران (18)

47-آرمین گودرزی از ایران (30)

71-مهدی سهرابی از ایران (52)

رده بندی تیمی

1- MTN آفریقا جنوبی (6)

2-پیشگامان کویر یزد (1)

3-بریجستون ژاپن (2)

.

.

7-پتروشیمی ابریز (4)

34-شهرداری تبریز(27)

رده بندی کشور ها

1-ایران

2-ژاپن

3-امارات