خبر شهر. مسئول مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار خبر شهر گفت :
از جشنواره سال ۱۳۹۳ و با ورود مدیریت جدید آموزش و پرورش شهریار و انجام یک سلسله تدابیر مدیریتی در عرصه مدرسه سازیو جذب مشارکتهای مردمی ودر جهت رسیدن به استاندارد های جهانی مدرسه سازی طی مدت یکسال گذشته تعداد ۶ باب مدرسه خیر ساز تحویل آموزش و پرورش گردیده و تعداد ۹ باب مدرسه در حال احداث میباشد .
مهندس سلیمانی در ادامه بیان داشت : ۹ باب مدرسه دیگر نیز بصورت مشارکتی در حال احداث میباشد که در مقایسه با سالهای گذشته با رشد ۵۰ درصدی روبرو هستیم ، قابل ذکر است با عنایت خیرین محترم مدرسه ساز و نهاد هاو ارگانهای شهرستان شهریار ۱۵ هکتار زمین طی یکسال گذشته جذب شده و تحویل مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار گردیده است .
ایشان در ادامه از مدیریت آموزش و پرورش جناب آقای ذبیحی و مساعدتهای مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب کمریی در امر جذب هرچه بیشتر مشارکتهای مردمی در شهرستان شهریار تشکر نمود و شورای آموزش و پرورش شهریار را بعنوان پیشتازان این عرصه فرهنگی موثر دانست .
مهندس سلیمانی در آخر بیان داشت : جذب بیش از ۲۰ میلیارد تومان سرمایه از سوی خیرین مدرسه ساز در سال گذشته بیان گر عزم جدی خیرین برای رشد و بالندگی دانش آموزان شهریار در عرصه علم و فرهنگ تا درسیدن به قله های افتخار میباشد .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]