تهران ایسکانیوز: پیکر نیما پتگر، هنرمند نقاش و استاد دانشگاه از مقابل موزه هنرهای معاصر تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشود.

به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز ، پیکر این هنرمند ساعت 10 صبح روز یکشنبه 9 فروردینماه با حضور هنرمندان در مقابل موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب بوستان لاله تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

بر اساس همین گزارش، نیما پتگر در اول اسفند ۱۳۲۵ در تهران به دنیا آمد. پدر وی علیاصغر پتگر نقاش بود و در سبک رئالیسم کار میکرد. وی دومین فرزند علیاصغر پتگر، از نقاشان سرشناس ایران در دهههای نخستین قرن حاضر بود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] (۱۳۸۷-۱۳۲۴)، برادر بزرگتر نیما نیز نقاش بود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، برادر کوچکتر او در زمینه سینما و عکاسی فعالیت دارد و عموی نیما، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، نیز از نقاشان معروف دوره خود بود.

وی همچون برادر بزرگتر، نامی و تحت تأثیر پدر، نقاشی را به شیوه رئالیستی رایج در دهه سی خورشیدی آغاز کرد، اما در ادامه و به ویژه پس از تحصیل در فرهنگستان هنرهای زیبای رم به سبک و شیوههایی مدرن و انتزاعی تر روی آورد، درست همچون برادر بزرگترش. مضامین تاریخ و اسطوره و پدیدههای هستی با درونمایههای فلسفی از مشخصههای آثار نیما پتگر است.

نیما طراحی را نزد پدرش آموخت. پدر وی، همچنین در کنار نقاشی روابطی نزدیک با اهالی ادب داشت و در «خیابان منوچهری» تهران کارگاهی افتتاح کرد که محل دیدار بسیاری از شاعران و نویسندگان، از جمله [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] شد. رفتوآمد با چهرههای برجسته ادبیات در زندگی نیما پتگر و برادرانش نیز تاثیرگذار بوده و او نیز از نقاشانی است که رابطهای نزدیک با اهل ادبیات داشت. پس از فراگیری هنر طراحی نزد پدر خویش از سال ۱۳۳۴ به کار تدریس در کلاسهای آزاد هنری پرداخت. در سال ۱۳۴۷ برای تحصیلات آکادمیک به ایتالیا سفر نمود. در سال ۱۳۴۸ وارد فرهنگستان هنرهای زیبای رم در رشته مجسمهسازی شد و زیر نظر استادش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به آموختن هنر مجسمهسازی و فن طراحی با مرکب پرداخت. وی در سال ۱۳۵۲ از فرهنگستان هنرهای زیبای رم فارغالتحصیل شد. در سالهای ۵۴ - ۱۳۵۳ دوره «طراحی فیگور» و در سالهای ۵۵ - ۱۳۵۴ دوره «نقاشی» را گذراند و در سال ۱۳۵۵ به ایران بازگشت. او در تمام این سالها در آتلیه هنری خود به خلق آثار و تدریس اشتغال داشت. نیما پتگر از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۸۳ بیش از چهل نمایشگاه گروهی برگزار کرده که برخی از آنها در خارج از ایران بوده است.

از نیما پتگر بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی و ۷ نمایشگاه انفرادی در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و موزههای داخل و خارج از کشور بر پا شده است. به صورت انفرادی با عنوان مروری بردو دوره طرحهای مرکبی نیما پتگر، اردیبهشت ماه در گالری دی برگزار شد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

عباس مشهدی زاده نقاش و مجسمهساز پیشکسوتدر باره خانواده هنرمند پتگر چنین گفته است،

علیاصغر و جعفر پتگر از شاگردان مکتب رئالیستی کمالالملک بودند و نامی و نیما نیز نقاشی را با همین سبک آغاز کردند اما در ادامه مسیرهای متفاوتی را برگزیدند و به گمان من نیما پیشروتر هم بود.

پتگر در مجامع هنری و رسانهها حضور پررنگی نداشت، اما سالها آموزش نقاشی و مجسمهسازی و تولید آثار هنری و ارائه آثار در نمایشگاههای داخلی و خارجی جایگاه تاثیرگذار و ارزشمند او را در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تثبیت میکند. پنج اثر نقاشی از نیما پتگر در[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، یک اثر در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قرار دارد و همچنین یک سردیس گچی به تاریخ ۱۳۵۱ امضاء شده در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قرار دارد.

برخی از آثار وی نزد مجموعه داران داخل و خارج کشور میباشد و برخی از آثار که شامل شاعر و نقاش و تابلوی دیگری از مجموعه ریشهها و اثری از مجموعه صورت بزرگها و اثری دیگر از مجموعه تاریخ متعلق به موزه هنرهای معاصر تهران و تابلویی از مجموعه ریشهها در موزه هنرهای معاصر آبادان نگهداری میشود.

گفتنی است که نیما پتگر نقاش، مجسمهساز و استاد دانشگاه روز پنجم فروردینماه در 69 سالگی براثر عارضه قلبی در تهران درگذشت. ا