Stateful فایروال نوعی از فایروال است كه بررسی و ردیابی وضعیت (State ) ارتباطات شبكه را در موقع فیلتر كردن بسته های اطلاعاتی انجام می دهد.

Stateful فایروال بیشتر كنترل و تست بسته های اطلاعاتی از لایه ۴ به پایینacademist.ir را انجام می دهد. همچنین سیستم پیشرفته بازرسی را نیز جهت كنترل بسته های مورد نیاز لایه ۷ ارایه می دهد.

اگر بسته اطلاعاتی مجوز عبور از فایروال را دریافت نماید، اجازه عبور به این بسته داده شده و یك ركورد به جدول وضعیت(State Table ) اضافه می شود.

از این به بعد ارتباط هایی كه از این ركورد انتقال پیدا می كنند بدون چك كردن لایه ۷ گذر داده می شوند و فقط بسته هایی كه لازم است تا اطلاعات آنها كه شامل آدرس مبداء و مقصد و پورتTcp/Udp می باشند چك شود با این جدول كنترل خواهند شد تا صحت آنها تایید شود. این روش كارآیی فایروال را افزایش خواهد داد چرا كه فقط بسته های اطلاعاتی كه مقدار دهی شده باشند میبایست پردازش شوند.

چون این فایروالها برای فیلتر كردن از اصول مشابه استفاده می كنند، دستورات لایه ۷ را در یك ارتباط در نظر نمی گیرند درصورتی كه پروكسی فایروال ها این كار را انجام می دهند. ناتوانی فایروال ها، در كنترل كردن ارتباطات لایه ۷ نقطه ضعفی است كه در برابر پروكسی ها دارند در صورتیكه مزیت آنها كنترل دامنه وسیعی از پروتكل ها(در مقایسه با پروكسی ها كه محدوده كمتری از پروتكل های لایه ۷ را پشتیبانی می كنند) و سرعت بالای آنها می باشد و می توانند بهترین انتخاب برای محافظت از شبكه باشند.

فایروال به منزله نقطه كنترلی شبكه می باشد. از خصوصیات نقطه كنترلی یكی بودن و قابل كنترل بودن آن است. در این نقطه كاهش ترافیك ورودی و خروجی را خواهیم داشت، درست مانند دستگاه فلز یاب فرودگاه كه افراد می بایست نفر به نفر از آن عبور كنند و همین امر باعث كندی در مراحل انتقال مسافران خواهد بود. فایروال نقش دستگاه فلزیاب را روی شبكه ایفا می كند، به این ترتیب كه تمامی ترافیك خروجی و ورودی به شبكه می بایست توسط آن بازرسی شود و مزیت دیگر علاوه بركنترل، ثبت ورود و خروجها و دریافت گزارش می باشد.

در این قسمت مفهومDefense-in-Depth یا دفاع در عمق را به خوبی می توان دریافت. در مثال فوق اگر شخص خرابكار از بازرسی اول فرودگاه با موفقیت عبور كند در بازرسی های بعدی كه به منزله فایروال می باشد و تا رسیدن به هواپیما قرار دارد، متوقف خواهد شد.

دفاع در عمق یعنی دفاع لایه به لایه و قرار دادن عنصر مهم اطلاعاتی در مركز لایه.(بحث دفاع در عمق در مقاله های بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.)

Stateful فایروال دارای یك جدول وضعیت است بطوری كه با اولین ارتباط كه از داخل فایروال می گذرد این جدول ایجاد شده و ركوردی در این جدول ثبت می شود كه حاوی اطلاعات زیادی از جمله آدرس مبدا و مقصد، پورت استفاده شده،Flag ها،Sequenceهاو… می باشد. این اطلاعات می بایست تا حدی دقیق و مشخص آورده شود كه از ایجاد ترافیك توسط هكرها كه مجوز ورود آنها را به شبكه میسر می سازد، جلوگیری نماید. نمونه ای ازStateful فایروال ها، فایروال های مبتنی برNetfilter/IPtabels می باشند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]