آدم ها همه چیز را امتحان می کنند

پول

شغل

ازدواج

طلاق

و...

ولی اکثرا فقط یک چیز می خواهند:

خوشبختی

خوشبخت بودن جزئی از وجود آدم هاست .

پس کافی است خوشبختی را باور و احساس کنید.

این جمله را به خودت زیاد بگو

من لایق خوشبختی ام

و بعدش بخند...

برای چیزهایی که دارید خدا را شکر کنید...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش