علی هزامی بازیکن مستعد خرمشهری درراه حضور در لیگ پرتغال است .

مدیر برنامه های این بازیکن به خبرنگار "ورزش سه" گفت: شش ماه پیش اسپورتینگ لیسبون پیشنهاد رسمی خود را فرستاد اما باشگاه فولاد در حین ناباوری با این انتقال موافقت نکرد و رضایت علی صادر نشد. اکنون هم باشگاه ژیل ویسنته علی را میخواهد اما باشرایط خاص. علی در حال حاضر بازیکن آزاد است و آنها پبشنهاد داده اند که فولاد برای دو سال از حق رشد این بازیکن بگذرد و در دو سه سال آینده کسری معادل دو الی سه برابر از حق رشد فعلی را از مبلغ ترانسفر یا قرارداد مالی علی دریافت کند .این یعنی اینکه فولاد می تواند چند برابر سود ببرد اما امسال از حق رشد خود بگذرد.

وی افزود: در حال حاضر حق رشد در فوتبال بین الملل بحث مهمی قلمداد می شود به همین دلیل اکثر تیمهای اروپایی سعی میکنند بازیکنان پایه خود را پرورش دهند و امکان ترانسفر بازیکنان .جوان زیر 21سال بسیار از کشورهای آسیایی و یا حتی آفریقایی به مراتب خیلی کمتر شده و واقعا باشگاه فولاد می تواند با موافقت با این مسیله آینده این بازیکن را تضمین کند.

ما امیدواریم که باشگاه فولاد با این روند توافق کند در غیر این صورت امکان لغو ترانسفر وجود دارد.