بسیاری از افراد با اینکه جوان هستند ولی دچار قوز کمر می شوند چطور این عارضه را از بین ببریم؟

مدیر گروه طب فیزیكی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به قوز كمر باید هنگام نشستن كتفها از هم دور كرد، شانهها را به طرف عقب برد و پشت، را صاف كرد.


سید منصور رایگانی اظهار داشت: ستون فقرات كه شامل قسمتهای گردنی، پشتی، كمری و خاجی میشود به طور طبیعی انحناهایی دارد كه به صورت طبیعی در طول دوران زندگی شكل میگیرد. در قسمت گردنی برآمدگی به جلوی بدن است و لوردوز نامیده میشود، در قسمت پشتی به صورت برآمدگی كه به آن كیفور میگویند، در قسمت كمر به صورت برآمدگی به جلوی بدن است به آن لوردوز میگویند و در قسمت خاجی برآمدگی به عقب است كیفوز میگویند.وی با بیان اینكه این انحناها به طور طبیعی درجات مشخصی دارند كه بر اساس آن ستون فقرات كار خود را به نحو احسن انجام میدهد، تصریح كرد: در صورتی كه فرد دچار وضعیتی شود كه این انحناها دچار اختلال شود وضعیت غیرطبیعی ایجاد میشود.رایگانی ادامه داد: انحنا ممكن است به گونهای باشد كه ستون فقرات را دچار انحراف كند. همچنین میتواند قسمتهای گردنی، پشتی، كمری و خاجی را درگیر كند كه بیشترین و شایعترین محل لوردوز در قسمتهای مهرهای ستون فقرات پشتی اتفاق میافتد كه در دخترهای نوجوان شایعتر است.


وی گفت: لوردوزهایی هم هست كه علت ایجاد آنها عدم رعایتكردن وضعیتهای صحیح نشستن و فعالیتكردن باشد.


این استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی یادآور شد: انحرافهای دیگری كه در ستون فقرات وجود دارد قوزپشتی است كه در محور پشت و جلوی ستنون فقرات ایجاد میشود. در این عارضه وضعیتهای نرمال و طبیعی ستون فقرات به صورت غیرطبیعی انحنای زیادی پیدا میكند.


رایگانی اضافه كرد: یكی از دلایل قوزپشتی عوامل و بیماریهایی هستند كه ستون مهرهها را درگیر میكنند. شایعترین علت قوز بودن ستون مهرهها در قسمت پشتی است كه در طی آن در ستون مهرهها در طولانی مدت شكستگیهای كوچكی ایجاد میشود كه این شكستگیها باعث كوتاهشدن اندازه جلویی ستون مهرهها و قوز شدن ناحیه پشت میشود.


وی افزود: قوزپشتی در سنین نوجوانی و جوانی هم اتفاق میافتد و علت آن ممكن است بیماریهایی باشد كه در این سنین اتفاق میافتد و به آن كیفوز جوانی میگویند و معمولاً با درد همراه است و درمان آن ورزش و موارد دیگر است.


رایگانی یادآور شد: علت اصلی ایجاد قوزپشتی كه همراه با افتادگی شانههاست، نامناسببودن فعالیتهای بدنی و عدم رعایت روش صحیح نشستن و حركتكردن است و درمان آن ورزشهای منظم است اگر فردی در سنین جوانی و نوجوانی میانسالی است و مبتلا به قوز پشتی است با انجام ورزشهای صحیح میتوان آن را درمان كرد.وی توصیه كرد: در هنگام نشستن شانهها باید به صورت افراشته باشد و به هم نزدیك نباشد. شانه ها به طرف عقب باشد و پشت صاف قرار گیرد. این یكی از وضعیتهای مهم و صحیح نشستن است.


مدیر گروه طب فیزیكی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی خاطرنشان كرد: یكی از ورزشهای توصیهشده برای پیشگیری از ابتلا به قوز كمر این است كه هنگام خوابیدن در شب و بلندشدن از خواب در صبح، دستها را از هم باز كنند، روی دو پنجه پا بایستند و یك نفس عمیق بكشند و آن را در روز 2 مرتبه هر بار 20 الی 30 بار تمرین كنند.


وی افزود: ورزش دیگر كه توصیه میشود این است كه روزی 2 بار روی شكم بخوابید و گردن و سر را بدون اینكه از دستان استفاده شود از پشت بالا بیاورد.


این استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت: در دوران بزرگسالی و سالمندی علت قوز كمر میتواند پوكی استخوان باشد كه موجب شكستگیهای كوچك مهرهها و در نهایت قوز كمر میشود و درمان آن دارو و موارد جراحی است.