گروه استان ها- در عمليات كارآگاهان اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان مركزي، كارگاه ساخت شامپوهاي تقلبي در شهريار استان تهران لمب و 40 هزار شامپوي تقلبي كشف شد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، در اواخر سال گذشته گزارشي از يكي از شركت هاي توليد محصولات بهداشتي به پليس آگاهي استان مركزي مبني بر توزيع تقلبي محصولات اين شركت در شهر ا راك ارائه شد.
با اعلام اين شكايت اكيپي از كارآگاهان اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان مركزي تحقيقات خود را براي شناسايي عاملان تهيه و توزيع محصولات بهداشتي تقلبي آغاز كردند.
كشف سرنخ هايي از كارگران اخراجي شركت
سرهنگ "رضا احمدي" رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي در اين باره گفت: تحقيقات كارآگاهان پليس ادامه يافت تا اينكه سرنخ ها از دخالت چند كارگر اخراجي اين شركت ، در توليد زيرپله اي و غيربهداشتي شامپوهاي به د ست آمد.
وي اضافه كرد: با اقدامات صورت گرفته مشخص شد اين افراد در خارج از استان مركزي نسبت به ساخت محصولات خود اقدام مي كنند و سپس با كمك دو نفر از همدستانشان محصولات توليدي خود را در شهر اراك توزيع مي كنند.
احمدي افزود: با هماهنگي دستگاه قضايي و در بررسي هاي تخصصي، كارگاه توليدي اين افراد در شهرستان شهريار استان تهران شناسايي شد و در عملياتي دو توليد كننده شامپوهاي تقلبي توسط كارآگاهان پليس استان دستگير شدند.


رئيس پليس آگاهي استان مركزي ادامه داد: متهمان در اعترافات خود به تهيه و توزيع 40 هزار شامپوي تقلبي به ارزش تقريبي 300 ميليون ريال در سطح شهر اراك اعتراف كردند كه شامپوهاي تقلبي از محل هاي توزيع در شهر اراك كشف شد.
وي ادامه داد: در بررسي كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي نيز مشخص شد كه محصولات كشف شده تقلبي است كه متهمان براي برخورد قانوني به دستگاه قضايي معرفي و سپس روانه زندان شدند.