به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مدیكال نیوز، تحقیقات اخیر دانشمندان دانشگاه كارولینای جنوبی نشان میدهد: افرادی كه...

شناكردن، برای بدن مفید است و سبب افزایش طول عمر می شود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مدیكال نیوز، تحقیقات اخیر دانشمندان دانشگاه كارولینای جنوبی نشان میدهد: افرادی كه به شناكردن رو میآورند، درمقایسه با افرادی كه پیادهروی یا دویدن را برای فعالیت بدنی خود انتخاب میكنند، پنجاه درصد كمتر دچار مرگ و میر ناشی از بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلبی و عروقی میشوند.

دانشمندان براین باورند، شناكردن با توجه به مزایای چشمگیری كه در بدن به جا میگذارد، جایگزین بسیار مناسبی برای فعالیتهای بدنی سنتی همچون پیادهروی یا دویدن است.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ