ساعت زنگ ميزند. واي چه قدر بد. بايد بيدار شوم. پتو، تشك و بالش چون آهنربا شدهاند و ذرات تن من هم چون برادههاي آهن. كمي بيشتر بخوابم. چرا روي پلكهايم وزنه آويزان است؟ نه بايد بيدار شوم به سركار بروم. كي صبح اول صبح ميل به صبحانه دارد؟ شايد بين راه غذاي مختصر خوردم. الآن هم كه پشت ميزم نشستهام به شدت خوابآلود و كسل هستم.

كي بعدازظهر ميشود تا به خانه بازگردم؟اي كاش امروز، روز تعطيل بود و ميتوانستم تا لنگ ظهر بخوابم. اينها درد دل انسانهايي هستند كه از فرط تنبلي و كاهلي دوست ندارند هيچ وقت رخت خواب را رها كنند.


اين افراد لازم است بدانند كه اگر پا به سن گذاشتند نبايد آرزوي كيمياي سلامتي را در سر بپرورانند چون حس سرزندگي مدتها است كه از زندگي اين عده رخت بر بسته است.ورزش صبحگاهي؛ سلامت، سرزندگي و نشاط


كارشناسان ابراز عقيده ميكنند كه ورزش صبحگاهي براي همه لازم است. اين افراد بر اين باورند كه اولين برنامه آحاد جامعه بايد ورزش صبحگاهي باشد. شايد شما به خود بگوييد كه فقط صبحها 10 دقيقه براي ورزش سبك وقت داريد. به ياد داشته باشيد كه حتي همان 10 دقيقه نيز كافي است.


از ياد نبريد حتماً صبحها بايد به هر طريقي بدن خود را به حركت در آوريد. تحقيقات نشان داده است ورزشكاران حرفهاي كه هر روز ورزش ميكنند، صبحهاي زود را براي فعاليت و تمرين بر ميگزينند.


اگر همين الآن تصميم گرفتيد كه از اين به بعد ورزش كنيد، تصميم بگيريد كه ساعات آغاز ورزش شما حتماً صبح زود باشد. هنگامي كه شما صبحها شروع به ورزش ميكنيد، متابوليسم بدنتان را به شدت افزايش ميدهيد و اين افزايش سوخت و ساز تا ساعتها بعد در بدن شما ادامه خواهد يافت، از اين رو ميتوان نتيجه گرفت كه اگر شما صبح زود ورزش كنيد، تا شب كالري بيشتري نسبت به ديگر روزها ميسوزانيد.


از سويي ورزش صبحگاهي باعث افزايش ميزان انرژي در بدن شما ميشود و شما در طول روز كمتر احساس خستگي مي كنيد.


جالب است بدانيد شما در روزهايي كه ورزش ميكنيد در مقايسه با روزهايي كه ورزش نميكنيد تفاوت چشمگيري در ميزان انرژي و سرزندگي خود ملاحظه خواهيد كرد. برخي كارشناسان بر اين باورند كه ورزش صبحگاهي موجبات تنظيم اشتها را در طول روز براي فرد ورزشكار فراهم ميآورد. ورزشكاران به صورت خودكار ميان وعدههاي غيرضروري را حذف ميكنند و به جاي آن وعدههاي اصلي غذايي را به صورت كامل ميخورند.


افرادي كه هر روز صبح به صورت روزانه، مستمر و مداوم ورزش ميكنند، ناخودآگاه ساعات خواب و بيداري خود را نيز تنظيم شده مييابند.


آنها سر ساعتي مشخص ميخوابند و صبح زود پس از يك خواب مكفي از خواب بر ميخيزند. اينكار به نوبه خود باعث تنظيم عملكرد غدد درونريز شما كه وظيفه تنظيم ريتم شبانه روز بدن را بر عهده دارند، ميشود.


جالب آنكه پس از ورزش و تنظيم ترشح غدد درون ريز از لحاظ رواني نيز اتفاقات عجيبي در بدن رخ ميدهد.


چند ساعت پيش از بيداري، بدن شما را آماده بيدار شدن ميكند چون ميداند كه شما هر روز صبح چه كاري انجام ميدهيد.


از اين طريق شما بسيار راحتتر از خواب برميخيزيد، چون بدن شما آماده بيدار شدن است و برعكس بقيه روزها كه شما به زور بدنتان را بيدار ميكنيد، اعضا و جوارح شما گيج نميشوند.


در حالي كه فقط چند ساعت به بيدار شدن كامل مانده، تمامي سوخت و ساز بدن شما و هورمونهاي درگير در فعاليت و ورزش شروع به بالا رفتن ميكنند. از اين رو پس از بيدار شدن خود به خود احساس انرژي مضاعف در بدن خود ميكنيد.


هورمونها ترشح شده در خون براي آماده كردن بدن براي فعاليت، موجبات تنظيم فشار خون، سرعت ضربان قلب و خونرساني به عضلات را فراهم ميآورند. براي بعضي از افراد هم كه تصميم ميگيرند ورزش را شروع كنند، هيچ گاه آن صبح زود فرا نميرسد. آنها هر روز صبح كه از خواب بيدار ميشوند، با خود ميگويند كه حالا امروز نه. صبح فردا حتماً به ورزش ميروم.

اين افراد بايد بدانند كه صبح ورزش همين صبح است و بايد تنبلي را كنار بگذارند و به فعاليت هدفمند بدني بپردازند. اين افراد بايد براي خود اين نكته را توجيه كنند كه فعاليتهاي بدني آن هم در صبح زود باعث افزايش ميزان انرژي و ارتقاي سطح سلامتي جسماني و روانياشان خواهد شد. تحقيقات جديد انجام شده ثابت كرده است كه ورزش كردن مستقيماً باعث افزايش ضريب هوشي ميشود.


براين اساس افراد ورزشكار، بين 4 تا 10 ساعت پس از تمرين هيچگاه احساس افت قدرت مغز و خوابآلودگي نميكنند. اگر شما وقت كافي براي انجام حركات ورزشي در صبح نداريد سعي كنيد كه صبحها بين نيم تا يك ساعت زودتر از خواب بيدار شويد. نگران كمبود خواب هم نباشيد. شما ميتوانيد با خوابيدن زودتر در شبها اين خلاء را پر كنيد.


اين در حاليست كه پزشكان و محققان ثابت كردهاند، ورزش باعث ارتقاي كيفيت خواب نيز خواهد شد، از سوي ديگر، بيدار شدن در صبح زود ابتكار عمل را نيز بيشتر ميكند و فرد را قادر ميسازد تا براي ديگر كارهاي روزمرهاش برنامهريزي كند.


در اين حال ورزش صبحگاهي براي شهرنشينها بسيار بيشتر فايده دارد چون صبحهاي زود به علت تردد كمتر خودروها، آلودگي نيز از سطح پايينتري برخوردار است.


ورزش صبحگاهي باعث ميشود تا ورزشكاران از گرماي طاقت فرساي صبحهاي تابستان نيز خلاصي يابند و با استفاده از هواي مطبوع صبحگاهي به ورزش خود بپردازند.


براي افرادي كه قصد دارند به تناسب اندام دست يابند نيز ورزش صبحگاهي ميتواند بسيار مثمر ثمر واقع شود. چون همانطور كه پيشتر هم اشاره شد، حتي پس از پايان فعاليت ورزشي متابوليسم (سوخت و ساز) بدن براي چند ساعت در حد بالايي باقي ميماند و بدن كالري بيشتري را نسبت به روزهاي معمولي ميسوزاند.


ورزشكاران در صورت پشت كار ميتوانند تمامي چربيهاي موجود در بدنشان را به عضله تبديل كنند و از زيبايي و تناسب اندامشان لذت ببرند. اكنون و با علم به اين مسائل بسيار مهم و صد البته مفيد كه فقط با ورزش كردن در صبح هنگام به دست ميآيد، بهتر است ساعت زنگدار خود را كوك كني و فردا صبح با صداي آن بيدار شوي و به جست و خيز و ورزش بپردازي.


براي انجام حركات صحيح ورزشي پيشنهاد ميشود كه ورزشكاران در پاركها به صورت دسته جمعي كه عموماً يك مربي نيز آنجا مشغول آموزش است، به ورزش بپردازند و از فايدههاي بي مانند آن يك عمر لذت ببرند.‏