چشم های ما از تولد تا همین الان همین اندازه مانده است...

اما رشد بینی و گوش ما هیچ وقت متوقف نمی شود ...

و اینکه...

دهان شما روزی یک لیتر بزاق تولید می کند !

و جالب تر از همه به طور متوسط روزی 5000کلمه صحبت می کنید

که هشتاد درصد ان باخودتان است...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش