به لحاظ تخصصي ثابت شده است كه ورزش صبح زود متابوليسم بدن را تقويت ميكند و با توليد انرژي اضافي يك روز پرثمرتر را براي شما فراهم ميسازد.


دلايل متعددي وجود دارد كه ثابت ميكند بايد صبحها ورزش كنيد و اين كار را همچنان كه برخي از افراد ممكن است به ساعات پاياني عصر موكول كنند، دير انجام ندهيد.اگرچه ممكن است در روزهاي نخست، ورزش صبحگاهي كار سختي به نظر برسد و احساس سنگيني و خستگي داشته باشيد، اما بهترين زمان براي اين كار صبح اول وقت است. اولين حسني كه صبح زود دارد، اين است كه مجبور نخواهيد بود به خاطر كارهايي كه ممكن است پيش آيد يا به دليل مسوليتهاي خانوادگي آن را ترك كنيد.

براي اين كه به خود انگيزه بيشتري براي ورزش كردن بدهيد، نام آن را تغيير دهيد و بگوييد به بازي يا مسابقه ميرويد. مطمئن شويد كه تمرينات شما هر روز اندكي با روز قبل متفاوت است. اجازه ندهيد كه تمرينات يكنواخت شما را كسل كند.برنامه ورزشي خود را با بالا آمدن خورشيد تضمين كنيد، چون اين كار اثر جسمي و رواني ورزش كردن را تكميل ميكند. در ازاي هر جلسه انجام تمرينات براي خود پاداشي مثل يك فنجان قهوه، چاي مورد علاقه در نظر بگيريد. به طور كلي هيچ انگيزهاي به اندازه جايزه كار ساز نيست.يك انگيزه عالي براي رغبت به ورزش آماده كردن لباسها و كفشهاي ورزشي از شب قبل است، چون وقتي همه چيز را آماده ببينيد، ذهن براي انجام اين كار ترغيب ميشود و يك نكته بسيار مهم ديگر خواب مناسب است. سعي كنيد حداقل هفت ساعت خواب خوب و عميق داشته باشيد، وقتي خوب استراحت كنيد، انگيزه بيشتري براي ورزش كردن خواهيد داشت.