آیا می دانید با انجام این ورزش ها می توانید حافظه خود را چند برابر کنید؟

ورزشهای استقامتی حافظه را تقویت میکند

تحقیقات نشان داده ورزشهای استقامتی و تنفسی منظم از جمله ایروبیک به طور غیرمستقیم مشکلات تفکر و حافظه را برطرف میکند. دكتر اکبریان، متخصص مغز و اعصاب گفت: «ورزشهای استقامتی و تنفسی منظم مانند ایروبیک به دلیل اینکه سوختوساز سلولهای عصبی را تحتتاثیر قرار میدهند از بیماری سکته و آلزایمر جلوگیری میکنند.»وی افزود: «تاثیر این ورزشها غیرمستقیم است و باعث بهبودی خونرسانی به مغز میشوند.» دكتر اکبریان تصریح کرد: «خوردن غذاهای شیرین از جمله عسل و انواع شیرینیها به دلیل تاثیرگذاری سریع روی اعصاب موثر هستند.» وی خاطرنشان کرد: «به غیر از غذاهای شیرین، سایر غذاها به دلیل اینکه باید در کبد تصفیه و آزاد شوند، تاثیرگذاری کمتری نسبت به مواد قندی دارند.»